Wat is het verschil tussen een belofte doen en een gelofte of eed afleggen? Een eed is wanneer je zegt: ‘Bij Allah …’. Een gelofte is wanneer je iets zegt dat sunnah is, dat is nu verplicht voor jou ‘ter wille van Allah’, of ‘vanwege Allah’. Als er geen sprake is van Allah of in […]

Bordspellen, dobbelsteen, … Een gebalanceerde benadering

Er zijn nog steeds veel misverstanden of het al dan niet toegestaan of verboden is vanuit islamitisch standpunt. Persoonlijk moet ik zeggen dat dit eigenlijk weer een van die vragen zijn die we helaas met ons eigen gezond verstand zouden moeten kunnen beantwoorden. Blijkbaar is de basis van deze religie nog steeds niet gekend bij […]

‘Wat wordt er gezegd over de Amal (uitoefening-daden) en instemming van de mensen van Madīna’

En vanuit zijn (Maalik) madhab (visie) de overeengekomen amal (praktijk) die via tawqief van de Boodschapper komt, als de algemene norm (ghaalib) van hem is tawqief. Simpel uitgelegd kunnen we zeggen dat er teksten zijn, de overleveringen die daden beschrijven van de profeet en er zijn de daden die werkelijk in praktijk zijn gebracht in […]

Praktijken gerelateerd aan de laatste dagen van Dhul Hijjah

Het wordt aanbevolen om speciale aandacht te schenken aan de dag van ‘Ied al-Fitr en de tien dagen van Dhul-Hijjah door Allah te gedenken en Hem te verheerlijken. Abdullah Ibn Abbaas meldt dat de profeet, vrede zij met hem, zei: “Er zijn geen goede daden die verricht worden op andere dagen die superieur zijn aan […]

Orgaandonatie in Islam

En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hen levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechtten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen. 217:70

Problemen met betrekking tot degenen die zijn gestorven aan het coronavirus: hun lichaam wassen, hun begrafenis en begrafenisgebeden

Fiqh issues 2

FIQH ISSUES 1

Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

  In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik […]

ISLAM EN FOTOGRAFIE

  Het blijft verbazend hoeveel moslims nog steeds niet door hebben dat juridische kwesties in Islam tot de sfeer behoort van specialisten. Indien men echter eerst zou beginnen met te begrijpen hoe geleerden tot een besluit komen, begrijpen dat er in de meeste issues van het juridische meningsverschillen bestaan en dat deze er altijd zijn […]

De zes dagen van Sjawwaal, een beknopte analyse.

In dit artikel zullen we een aantal van de issues bekijken aangaande het vasten van de zes dagen in de islamitische maand van Sjawwaal, de maand die Ramadan opvolgt.  Er is overgeleverd van Aboe Ayyub dat de boodschapper van Allah  zei:  Wie Ramadan vast en het laat opvolgen met zes dagen van Sjawwaal, het is […]

Wanneer kan men het beste gemiste dagen van het vasten inhalen?

Met het einde van Ramadan in zicht behandelen we de kwestie van het inhalen van gemiste dagen van het vasten.  Wanneer? Algemeen gezien zeggen de meeste geleerden zo snel mogelijk Dit is een advies maar geen verplichting!  Wat indien de volgende Ramadan aanbreekt en er nog dagen moeten ingehaald worden? Vele grote geleerden zoals imam […]

Is ghusl een voorwaarde voor vasten?

Indien men in een staat van grote onreinheid is, moet men dan eerst de grote wassing doen voor het vasten begint? De overgrote meerderheid van de geleerden zeggen dat men het vasten kan beginnen zonder eerst de grote wassing te doen. Er is door de eeuwen heen hier en daar soms een rare opinie opgedoken […]

Menstruatie tijdens vasten, wat nu?

De vraag die vele zusters zich stellen tijdens Ramadan is als ze tijdens de dag van het vasten hun menstruatie krijgen, of ze dan de rest van de dag iets kunnen eten of drinken of dat ze toch moeten wachten tot iftaar? De kwestie refereert naar het concept van ‘imsaak’, zich onthouden van … We kennen dit […]

Omtrent vasten in de maand Rajab

Ieder jaar weer zien we dezelfde controverse weerkeren onder de moslims in verband mat het vasten in de gezegende maand Rajab. Is het nu aangeraden om veel extra te vasten of slechts enkele dagen? Hier volgt een standpunt van verschillende geleerden die deze kwestie kan verduidelijken en verlichten. Belangrijk is om te weten dat er […]

SCHIP DER REDDING (Shafi’i-fiqh)

Schip der redding (Shafi’i-fiqh) Eén van de vier wetscholen binnen de islam is de Shafi‘i-wetschool, opgericht door imam Asshafi‘i. “Safinat annaja”, letterlijk vertaald “Schip der redding”, is binnen deze wetschool (madhab) één van de erkende basisboeken. Schip der redding geeft antwoord op de basale vraag: hoe voer ik de verplichtingen van mijn geloof uit? Het […]

Istikhaarah

Het gebed van assistentie De profeet heeft ons een gebed voorgeschreven dat een zeer specifieke functie heeft. Het is salah istikhaarah of terwijl, het gebed van assistentie. Het telt 2 gebedseenheden en wordt gevolgd door een smeekbede. Eigenlijk gaat men op zoek naar het besluit van Allah door middel van Zijn eeuwige voorkennis, macht en […]

Het laatste derde deel van de nacht

Hoe weet ik wat het laatste derde deel van de nacht is? Abdullah bin Maslamah levert van Malk over op het gezag van Ibn Shihab op het gezag van Abu Salama en Abdullah al-Gharr die beiden overleveren van Abu Hurayra dat de Boodschapper van Allah  zei: “Onze Heer, de Gezegende, de Superieure, daalt iedere nacht […]

Eid al adha

In de edele koran zegt Allah dat Hij voor ieder volk (uit de vorige gemeenschappen) een offerritueel heeft vastgesteld. [note]22:34[/note] De wijsheid is dat ieder volk Hem zou gedenken en bedanken voor alle gunsten. Met deze goede daad zoekt men toenadering tot Allah en hoopt men op Zijn tevredenheid. De moslims werden geëerd met yawm […]

FIQH Deel 2 – Intro

In de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Introductie Deze categorie bevat verschillende onderwerpen uit de islamitische jurisprudentie (al Fiqh al Islami) In de artikelen zullen de meningen van de vier traditionele wetscholen of andere betrouwbare geleerden worden weergegeven. Aangezien de complexheid van de details binnen Fiqh, zal deze beperkt worden tot de bekende […]

Zakaat al Fitr

Het geven van aalmoes of Zakaat al Fitr werd door Allah verplicht gemaakt voor de moslims in de maand Sha’baan. Dit gebeurde in het tweede jaar van de Hidjrah. Dit was ook het jaar waarin het vasten in de maand Ramadaan werd voorgeschreven. Deze verplichting kwam voor het bevel tot het geven van de bekende […]

Meningsverschillen

Meningsverschillen en weerleggingen Meningsverschillen zijn onvermijdelijk: Mensen verschillen van nature uit. De een houdt van een bepaalde stijl, de andere niet. Een persoon houdt van een bepaalde kleur en iemand anders vindt deze afschuwelijk. Iemand bekijkt een zaak vanuit een bepaalde invalshoek en heeft een goed inzicht terwijl de ander dit mist. Allemaal natuurlijke oorzaken […]

FIQH

Letterlijke Betekenis ‘Fiqh’: Het hebben van grondige, diepgaande kennis Het juiste begrip van wat er bedoeld is De profeet zei: “Als Allah het goede voor iemand wilt, dan schenkt Hij hem fiqh van het geloof.” Specifieke betekenis ‘Fiqh’: Kennis over de praktische kant van de Islamitische wetgeving die verkregen werd uit de verschillende gedetailleerde bewijzen […]