Inhalen van gemiste gebeden

Nabie & Rasoel

  Waarschijnlijk heb je beide wel al eens gehoord en vooral als het over de profeet Muhammad [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic]gaat. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Is er een verschil? Waarom de ene keer ´nabie´ en de andere keer ´rasoel´?    Een profeet wordt nabie genoemd en is iemand die openbaring ontving […]

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid!

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid Zij is Fatima al Batul, al Zahra, de stralende Vrouw van het Paradijs, de dochter van de Geliefde, Allah zegen hem en schenk hem vrede. Zij is de moeder van het profetische nageslacht, moge Allah tevreden zijn met haar. Ze wordt ook al Siddieqa genoemd, de […]

8: De verschillende namen van de profeet Muhammad [saw]

Wanneer de toekomstige profeet [saw] geboren werd nam zijn grootvader hem meteen mee naar de Kaabah. Hij prijsde Allah voor zijn kleinzoon en gaf hem de naam Muhammad. Deze naam was toen nog niet echt gekend onder de Arabieren. Toen zij ´Abdul Muttalib vroegen naar de reden van deze naam zei hij: Ik wilde dat […]

7: Zijn naam in de Sahih

In Sahih Bukhaari vinden we deze overlevering over de naam van de profeet [saw] : ¨Muhammad Ibn ´Abdullaah Ibn ´Abdul Muttalib Ibn Haasjim Ibn ´Abd Manaaf Ibn Qusaj Ibn Kilaab Ibn Murrah Ibn Kaab Ibn Lu-aj Ibn Ghaalib Ibn Fihr Ibn Maalik Ibn An-Nadr Ibn Kinaanah Ibn Guzajmah Ibn Mudrikah Ibn Iljaas Ibn Mudar Ibn […]

6 deel 2: Conclusie uit de hadith van zijn naam en afkomst

Het is belangrijk dat we zien dat de profeet [saw] door zijn uitspraak duidelijk liet verstaan dat hij niet als enige goede persoon gekend was binnen zijn clan. Hij [saw] zei dat hij de beste is van onder de besten. Zijn afkomst en daarmee ook zijn stam, zijn dus de meest nobele. Zo was de […]

6: Zijn naam

Imam Ahmad vermeld dat de mensen verschillende dingen over hem zeiden. Zo zeiden ze dat Muhammad [saw] als een groene boom is die groeit in de woestijn. Ze wilden duidelijk maken dat hij een uniek persoon was in hun clan. Ibn Abbaas [ranhu] zei hierover dat een aantal van deze uitspraken aan het oor kwam […]

5: De geboorte van de profeet Muhammad (saws) / De besnijdenis deel 2

Met betrekking tot de tweede mening zei Ibn Al Qajjim: (تُفْحَة المَوْلود) De hadith over de engel die zijn hart opende is verteld door velen en heeft isnaad die teruggaan naar de profeet [saw]. Het vertelt echter in geen van allen behalve een dat Djibriel [as] hem zou besneden hebben. Slechts een keer wordt dit […]

5: De geboorte van de profeet Muhammad (saws) / De besnijdenis

We staan hier even bij stil omdat er hier vele geruchten over rondgaan. De vraag die men geregeld hoort is de volgende: ¨Werd de Boodschapper [saw] besneden geboren of werd hij besneden zoals alle andere mannen?¨ Ibn Al Qajjim (moge Allah hem genadig zijn) vermeldde drie meningen betreffende de besnijdenis van de profeet [saw], en zei: ¨Er […]

4: De geboorte van de profeet Muhammad (saws)

De profeet [saw] werd geboren in het jaar van de olifant (570). Hij werd geboren in Mekka, op een maandag, de 12de van Rabie´ul Awwal. De profeet [saw] zou later zeggen dat Allah het best weet waar Hij Zijn profeetschap plaatst. De geboorte zelf was in het huis van zijn oom Aboe Taalib. Allah koos […]

3: De smeekbede van Ibraahiem (as) en Iesaa (as)

Het bestaan van onze profeet Muhammad [saw] begint niet in de baarmoeder van zijn moeder maar in de smeekbede van Ibraahiem (as) en Iesaa (as): ¨Onze Heer! En zend tot hen een boodschapper van hun (eigen volk), die hun Uw verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) en de wijsheid onderwijst en die […]

2. Het overlijden van de vader van de profeet Muhammad (saws)

Wanneer Aaminah, de moeder van onze profeet [saw] zwanger was, dan was haar man op een zakenreis naar as-Sjaam. Op zijn terugreis naar Madinah werd hij ziek en stierf. Hij werd ter plaatse begraven naast zijn ooms. Sommige bronnen zeggen dat het kort voor de geboorte was van de profeet Muhammad [saw]. andere zeggen dan […]

1: De nobele afkomst van de profeet Muhammad [saw]

Een misvatting die velen nog hebben is dat de Arabieren die leefden met de komst van onze profeet [saw] alleen maar slechte manieren en eigenschappen hadden. Ze hadden echter ook goede kwaliteiten die hen uiterst geschikt maakten om op dat moment de nieuwe openbaring te ontvangen. Gelet op de toestand van de rest van de […]

De profeet [saw] deelde zijn dag in drie delen: Voor Allah Voor de mensheid en hun noden Voor zijn persoonlijke noden

Geef je volle aandacht tegen eender wie die tegen je praat. Laat je niet afleiden door je smartphone of wat dan ook. De profeet [saw] gaf zijn volle aandacht aan eender wie die tegen hem sprak!

Sunnah

Betekenis: Algemeen: De gehele leer en manier van leven van de profeet Muhammad [saw] Opmerking: Het woord sunnah zal door verschillende geleerden anders worden gebruikt naargelang het doel. De doelen kunnen immers verschillen naargelang het specifieke waarvoor men zal teruggrijpen naar de sunnah. Men dient dus onderscheid te maken tussen de algemene betekenis zoals het […]

Een brief van de profeet Muhammad [saw]

Hierbij zal ik een brief publiceren die onze profeet Muhammad [saw] ooit schreef en die gericht was aan Christenen. De brief geeft perfect weer hoe wij als gelovige moslim moeten staan tegenover mensen met een ander geloof, in dit geval de Christenen. In het jaar 628 schreef de profeet [saw] dit manuscript aan de monniken […]