Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent. Wat zegt de Koran dan over Jezus? De Koran laat duidelijk verstaan dat Jezus een profeet was zoals er velen waren. Hij was een Boodschapper van Allah die de mensen opriep naar de aanbidding van God. Ook hij riep op tot het aanbidden van slechts één God, dus naar monotheïsme. Dit monotheïsme in het jodendom refereerde  naar het geloof in het onwaarneembare,… Lees meer

Lees verder

Allah, een kennismaking: Deel 2 / Eigenschappen en Namen

Eigenschappen & Namen van Allah Na het geloof in Allah dient men Zijn voornaamste Eigenschappen en Namen te kennen. Algemeen behoort absolute perfectie en goedheid tot Hem. Hij heeft geen gebreken, noch maakt Hij fouten. Wat de muslim dient te weten en te geloven: Allah is Eén, Hij heeft geen partner of zoon Hij verwekt niet, noch is hij verwekt Hij is eeuwig en heeft geen begin, noch einde Niets is gelijk aan Hem Hij is de Almachtige en de Alwijze Hij heerst over de hemelen en de aarde Hij doet leven en Hij doet sterven Hij is Almachtig over alle zaken Hij is de Eerste en de Laatste Hij… Lees meer

Lees verder

Allah, een kennismaking: Deel 1

Kennis van Allah en het geloof in Hem vormen de belangrijkste fundamenten van Islam. Allah is Allah en de rest is schepping van Allah! Allah = Degene die al de rest buiten Hem laat ontstaan en regelt Die alles creëerde met een specifiek doel Zijn macht is de grootste boven alle machten Er gebeurt niets op aarde of het hele universum zonder Zijn toestemming Hij is de Schepper en absolute heerser van de aarde Hij is de Voorziener voor alles wat leeft Hij schept iets uit niets Wat is Allah niet? Hij is geen mens Hij is geen dier Hij is geen plant Hij is geen afgod Hij is geen… Lees meer

Lees verder