Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid!

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid Zij is Fatima al Batul, al Zahra, de stralende Vrouw van het Paradijs, de dochter van de Geliefde, Allah zegen hem en schenk hem vrede. Zij is de moeder van het profetische nageslacht, moge Allah tevreden zijn met haar. Ze wordt ook al Siddieqa genoemd, de eerlijke; al Tahiera, de reine; en al Zakiyya, de vlekkeloze. Ze is voor velen een moeder geworden, vanwege de liefde tussen haar en de volgelingen van haar geliefde vader. Door haar zijn er vele vrouwen hem beter leren kennen, en streven ze ernaar om zijn pad in volle trouw te bewandelen. Bij het leren kennen… Lees meer

Lees verder

Let’s move a mountain!

Let’s move a mountain! We beginnen altijd met het prijzen van onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste en erkennen dat al-hamd twee zaken zijn, alle lof en dank is aan onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste. Hij is Degene die tegelijkertijd alle lof verdient vanwege alles wat Hij schenkt, niet alleen menselijke wezens maar heel de schepping, en Hij is de Ene, Verhevene en Meest Verhevene, die geprezen wordt voor elke gave die we ervaren. Dat we onze sjukr (dankbaarheid) en onze hamd (lof) laten zien aan onze Heer, in de grootste zegening van alle zegeningen, namelijk de zegen van “laa ilaaha illa Allah. Muhammed rasoel Allah. “De… Lees meer

Lees verder

Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

  In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik dan in eerste instantie aan een gekende overlevering waarin de profeet in het bijzijn van metgezellen ging rechtstaan voor een begrafenisstoet die passeerde. Het was de begrafenis van een joodse man en de metgezellen waren verbaasd dat de profeet ging staan voor een anders gelovige die overleden was. Vervolgens sprak hij de woorden: “Was het dan… Lees meer

Lees verder