Deze categorie bevat vooral artikels die geloof gerelateerd zijn.

Waarom geneest een almachtige God niet kanker of een ongeneeslijke ziekte?

Deze stelling gaat ervan uit dat een Almachtige God dezelfde prioriteiten heeft als jij. Als we accepteren dat er een Almachtige, Absolute Godheid is, accepteren we anekdotisch dat er een Goddelijk Plan is. Als we bedenken dat er een Goddelijk Plan is, kunnen we niet aannemen dat het onze behoeften in deze wereld inhoudt. Daarom […]

Waarom hebben bepaalde moslims een extreme interpretatie van de Koran?

Dit is een kenmerk van elke geloofstraditie door de geschiedenis heen. Je kunt twee mensen de Bijbel laten lezen, of de Koran, of de Thora, of welke vorm van religieuze Schrift dan ook, en de een zal Gods Barmhartigheid vinden en de ander zal de Goddelijke Toorn rechtvaardigen. Maar het zijn niet deze boeken die […]

Welke methoden gebruiken hedendaagse moslims om niet-moslims tot de islam te bekeren?

We kunnen het antwoord geven door te kijken hoe het vroeger gebeurde. In de begintijd van de islam, in de tijd van de Profeet[Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]z[/Islamic], werden mensen tot hem aangetrokken door zijn goede karakter en mooie manieren. De Arabieren noemden hem de beste onder hen voordat hij werd geopenbaard als de Profeet[Islamic […]

Islam is van nature uit gemakkelijk, laat het dan ook zo

  De Koran zegt: We hebben het Boek naar jullie neergezonden dat de waarheid over alle dingen openbaart en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor moslims.” (Koran, 16:89) Deze samenleving is vaak zo gefocust op het vinden van gecompliceerde oplossingen als de antwoorden al voor ons liggen. Vooral moslims hebben er een les […]

Ramadan is de maand van dankbaarheid

Ramadan is gekend als de maand van het vasten. Ontegensprekelijk is dit zo, maar nog meer is het de maand van gebeden, een maand van dankbaarheid. Laten we kijken waarom dit zo is. Wat is het eerste dat moslims doen wanneer ze de nieuwe maan van Ramadan zien? Ze beginnen de maand niet met vasten, […]

De waarde van kennis

Liefste Bobo

Ter ere en nagedachtenis van Rene´, deze mijmeringen …   Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]Z[/Islamic] zegt in de Koran: O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.   Vanaf deze aajah krijgen we een verandering naar degenen waar de boodschap aan gericht is, namelijk de […]

Nieuwe moslims

Veel moslims lijken wel geobsedeerd om een nieuwe moslim te begeleiden. Het voelt aan alsof ze voor zichzelf een trofee hebben binnengehaald. De meeste missen echter inlevingsvermogen en ervaring om deze nieuwe moslims op een correcte manier te begeleiden. Ze denken dat de islam is wat ze thuis hebben geleerd. Ze begrijpen de typische problemen […]

Praktijken gerelateerd aan de laatste dagen van Dhul Hijjah

Het wordt aanbevolen om speciale aandacht te schenken aan de dag van ‘Ied al-Fitr en de tien dagen van Dhul-Hijjah door Allah te gedenken en Hem te verheerlijken. Abdullah Ibn Abbaas meldt dat de profeet, vrede zij met hem, zei: “Er zijn geen goede daden die verricht worden op andere dagen die superieur zijn aan […]

Verschil nafs en roeh

Het volgende is overgenomen uit Djawaahir ar-Rasaa’il door Shaykh Ibrahim ibn Muhammad Niyas al-Kawlakhi.Wat betreft het verschil tussen de nafs en de roeh, hebben veel geleerden uitgebreid commentaar op het onderwerp gegeven, maar de meeste van hun woorden waren niet overtuigend of niet overtuigend met betrekking tot het verschil tussen de twee, en vaak merken […]

Positief denken!

  De profeet [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam’”]O[/Islamic] hield ervan optimisme te uiten door een goed woord te zeggen of zich optimistisch te gedragen. We moeten stoppen met ons te concentreren op het negatieve, maar liever het voorbeeld van de profeet [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam’”]O[/Islamic] nemen en het beste maken van de situatie waarin […]

Het onvermijdelijke gevecht

  In de huidige moderne tijd zijn we ertoe gebracht te geloven dat het leven gemakkelijk, veilig, comfortabel en gemakkelijk moet zijn, en in een onverzadigbare wens om van deze wereld een paradijs te maken, streven we onophoudelijk naar dit doel, maar vaak ten koste van de wereld zelf en voor onszelf. De waarheid is […]

Zoek steeds Allah

  De grote boodschappers en profeten van God hebben ons ooit gewaarschuwd dat we onze hoop, dromen en ambities in datgene plaatsen wat fundamenteel vals is, en dat dit onvermijdelijk tot lijden en verdriet zal zorgen. Helaas zorgen de gemeenschappelijke cultuur en conditionering er nu voor dat we verdrietig en ongelukkig zijn en ons daardoor […]

Welke weg neem jij nu?

AL QAHHAAR

In deze tijden van beproeving middels het Corona virus is het belangrijk voor de gelovige om een aantal zaken te verduidelijken. We zullen dit tijdens deze periode trachten te doen door middel van een aantal artikelen. Moge het met de wil van Allah een steun zijn in deze moeilijke tijd.    Vandaag staan we even […]

Corona en de invloed op het dagelijkse leven

Bedenkingen

Liefde

Het “Nee” syndroom

Veel moslims groeien op in een sfeer waar ze constant het woord “nee” horen. “Nee, dat kun je niet doen”, “nee, dat kun je niet eten”, “nee dat kun je niet zien / er naar luisteren / dat aanraken”. Vervolgens is de kans groot dat ze tijdens hun jeugd, een heel belangrijke fase, ook nog […]

Oceanen van liefde

Gelovigen zijn in nood om de richting te volgen van de almachtige Heer, deze richting leidt immers naar de hemelen. We zijn ertoe bevolen en het is ons aangeboden, en we zijn geroepen om naar de hemel te gaan, niet om op deze wilde wereld te blijven, niet om honderd jaar en langer op deze […]

De kerstboodschap en Jezus (‘Iesaa)

En de intellectueel … viel van het podium!

De letterlijke lezing van een tekst is NIET de gezaghebbende interpretatie ervan. Veeleer is de gezaghebbende interpretatie van een tekst de interpretatie die de autoriteiten van die tekst hebben afgeleid als gezaghebbend. Stel je voor dat iemand Shakespeare, Sun Tzu of Aristoteles letterlijk leest en zegt: “dit is de gezaghebbende interpretatie.” Hij zou worden uitgelachen […]

De verplichting binnen de religie

De verplichting binnen de religie Mu`adha vroeg waarom een vrouw die het vasten en gebeden heeft moeten missen, alleen het vasten moet goedmaken en niet de gebeden. `A’isjah beantwoordde deze vraag niet, omdat het alleen kon worden beantwoord op basis van haar eigen redenering, niet op basis van de leer die haar van Allah’s Boodschapper […]

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid!

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid Zij is Fatima al Batul, al Zahra, de stralende Vrouw van het Paradijs, de dochter van de Geliefde, Allah zegen hem en schenk hem vrede. Zij is de moeder van het profetische nageslacht, moge Allah tevreden zijn met haar. Ze wordt ook al Siddieqa genoemd, de […]

Let’s move a mountain!

Let’s move a mountain! We beginnen altijd met het prijzen van onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste en erkennen dat al-hamd twee zaken zijn, alle lof en dank is aan onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste. Hij is Degene die tegelijkertijd alle lof verdient vanwege alles wat Hij schenkt, niet alleen menselijke wezens […]

Het vlaggenschip

Wat is een aajah?

Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

  In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik […]

ISLAM EN FOTOGRAFIE

  Het blijft verbazend hoeveel moslims nog steeds niet door hebben dat juridische kwesties in Islam tot de sfeer behoort van specialisten. Indien men echter eerst zou beginnen met te begrijpen hoe geleerden tot een besluit komen, begrijpen dat er in de meeste issues van het juridische meningsverschillen bestaan en dat deze er altijd zijn […]

Taqlied Deel 3

  Taqlied, een deel van het alledaagse leven: Taqlied of in essentie, ittibaa, refereert dus naar de praktijk van een ongekwalificeerd persoon die de expertise volgt van een gekwalificeerd persoon. Dit zonder het vragen van een bewijs of een uiteenzetting van zijn redenering die hem tot zijn besluit liet komen. Dit is een natuurlijk iets aan de […]

Taqlied Deel 2

    En Wij hebben niemand voor jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7   Assalaamu ‘alajkum, “fas-aloe ahlal dhikri in kuntum laa ta’lamoen” . Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7 Velen hebben […]

Taqlied deel 1

  Deel 1: In de Naam van Allah, alle lof is voor Hem, onze Heer en Beschermer en moge vrede en barmhartigheid zijn over onze laatste profeet Muhammad [saw], De volgende opmerkingen in dit bericht zijn niet bedoeld als een persoonlijke belediging. Vele moslims, veel verscheidenheid en welke richting ze ook nemen, het blijven broeders […]

NOT IN THE NAME OF ISLAM !

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis in Egypte kreeg ik nogmaals de drang om iets duidelijk te maken dat voor de meeste gelovige moslims duidelijk is. Dit is geen geloof dat terreur promoot, dit is geen geloof dat oproept tot het doden van mensen, en ik zeg bewust mensen want dat zijn we allen ongeacht […]

De waarde van de dag van Arafat

De negende maand van de islamitische maand Dhul Hidjdja is het de dag van ‘Arafat. De pelgrims komen samen op de vlakte van deze berg en bidden en smeken er tot hun Heer. De waarde van deze dag en daden worden duidelijk door een uitspraak van onze profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic] die de hadj […]

De positie van Jezus in Islam

Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent. Wat zegt de Koran dan over Jezus? De […]

Joden & Christenen

  Wat is een kaafir? Wanneer we over  gelijkheid spreken zal men zich waarschijnlijk meteen afvragen waarom de Koran dan refereert naar joden en christenen als kaafir. Ten eerste dienen we te vermelden dat dit het Goddelijke standpunt is en dat wij als gelovige moslim dit niet vanuit ons eigen verlangen moeten of mogen verkondigen […]

Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, […]

Vrijheid in keuze !

Net zoals bij de meeste nieuwe moslims was mijn intrede in Islam niet zonder de nodige vraagtekens, ongemakken, penibele situaties en onzekere gevoelens. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Hoe gaan mijn ouders en familie reageren? Wat met mijn vrienden? Gaan ze me anders bekijken? Hoe gaat mijn werkgever reageren en mijn collega’s? Al deze […]

Zakaat Deel 4

In het vierde en laatste deel zullen we nog meegeven wie recht heeft op de zakaat. In de Koran zien we duidelijk een aajah die 8 groepen van mensen noemt die de zakaat mogen ontvangen. We zullen slechts ingaan op de meest relevante voor ons. De armen: Allah vernoemde eerst de armen en dat is […]

Zakaat Deel 3

Goud en zilver was vroeger het betaalmiddel bij uitstek. In deze tijd is dit uiteraard cash geld, munten en papier. De vraag waar we ons dan moeten over buigen is, hoe lossen we dit op? De algemene regel die de meeste geleerden gebruiken is de volgende:  de nisaab voor goud is slechts voor goud de […]

Zakaat Deel 2

Het belang van zakaat is groot! Het behoort immers niet voor niets tot de 5 zuilen van Islam. Opvallend is dan ook dat in de Koran zakaat steevast gekoppeld wordt aan salaah. Alsof Allah ons duidelijk maakt  dat er geen salaah kan zijn zonder dat men zakaat betaald. Na het overlijden van de profeet [Islamic phrases=”Shallallahu […]

Zakaat Deel 1

Een beknopte samenvatting van de basisregels van zakaat. Weet dat er mogelijk details kunnen verschillen in opvatting tussen de geleerden en de wetscholen. De grote lijnen zijn echter duidelijk en algemeen. Moge Allah het accepteren.  

Tips

Gewoonlijk is het zo dat wanneer een schuldenaar degene ziet waarbij hij een schuld heeft, dat de schuldenaar hem liever ontvlucht. Het is de aard van de mens. Als gelovigen zouden wij echter een ander gedrag moeten hebben. Genade en zachtaardigheid zijn prachtige karaktereigenschappen van de gelovige moslim. Maar wat met de Genade van Allah, […]

HOOP & ANGST

Hoop en angst zijn twee werkpaarden voor de gelovigen in dit leven (Al Hasan Al Basri [Islamic phrases=”Rahimahullah”]V[/Islamic]) Wat een diepgaande verklaring. Het leven heeft immers als kenmerk, onstabiliteit. Het is een mix van succes en mislukkingen, van winst en verlies. Bij dit gegeven heeft de gelovige echter steeds zijn geloof als voortdurende steun. In die […]

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah […]

ZINGEVEN VERBINDT 2016

KLIK HIER OM DE FOTOREPORTAGE TE BEKIJKEN Onze organisatie werd door de inrichters van de “Week van Religie en Levensbeschouwing ” gevraagd mee te werken aan een evenement dat “Zingeven verbindt” ging heten.Het moest een soort verbroedering worden tussen de verschillende geloofsovertuigingen die Antwerpen rijk is . Ik spreek inderdaad over “rijk” want niettegenstaande de meeste […]

WELLNESS DAG 2016

KLIK HIER OM DE FOTOREPORTAGE TE BEKIJKEN Moslimdames mogen ook hun eigen verwendag hebben compleet in het teken van hun welzijn. Daarom besloten 4 newmoslims jaarlijks zo een dag in te richten en het kan niet anders met alles wat deze mensen doen uitdraaien op een succes! De foto’s kunnen soms wat onpersoonlijk overkomen doch dit ligt niet […]

ETENTJE EID UL FITR 2016

Naar jaarlijkse gewoonte werd een etentje ingericht naar aanleiding van Eid Ul Fitr.Dit jaar was dit niets anders Omdat we wel eens willen afwisselen vangastland alsook van het soort eten werd deze maal een Egyptisch restaurant te Deurne uitgekozen. De sfeer was optimaal , te oordelen aan de foto’s , want naderhand is iedereen voldaan […]