Deze categorie bevat vooral artikels die geloof gerelateerd zijn.

En de intellectueel … viel van het podium!

De letterlijke lezing van een tekst is NIET de gezaghebbende interpretatie ervan. Veeleer is de gezaghebbende interpretatie van een tekst de interpretatie die de autoriteiten van die tekst hebben afgeleid als gezaghebbend. Stel je voor dat iemand Shakespeare, Sun Tzu of Aristoteles letterlijk leest en zegt: “dit is de gezaghebbende interpretatie.” Hij zou worden uitgelachen […]

De verplichting binnen de religie

De verplichting binnen de religie Mu`adha vroeg waarom een vrouw die het vasten en gebeden heeft moeten missen, alleen het vasten moet goedmaken en niet de gebeden. `A’isjah beantwoordde deze vraag niet, omdat het alleen kon worden beantwoord op basis van haar eigen redenering, niet op basis van de leer die haar van Allah’s Boodschapper […]

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid!

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid Zij is Fatima al Batul, al Zahra, de stralende Vrouw van het Paradijs, de dochter van de Geliefde, Allah zegen hem en schenk hem vrede. Zij is de moeder van het profetische nageslacht, moge Allah tevreden zijn met haar. Ze wordt ook al Siddieqa genoemd, de […]

Let’s move a mountain!

Let’s move a mountain! We beginnen altijd met het prijzen van onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste en erkennen dat al-hamd twee zaken zijn, alle lof en dank is aan onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste. Hij is Degene die tegelijkertijd alle lof verdient vanwege alles wat Hij schenkt, niet alleen menselijke wezens […]

Het vlaggenschip

Wat is een aajah?

Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

  In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik […]

ISLAM EN FOTOGRAFIE

  Het blijft verbazend hoeveel moslims nog steeds niet door hebben dat juridische kwesties in Islam tot de sfeer behoort van specialisten. Indien men echter eerst zou beginnen met te begrijpen hoe geleerden tot een besluit komen, begrijpen dat er in de meeste issues van het juridische meningsverschillen bestaan en dat deze er altijd zijn […]

Taqlied Deel 3

  Taqlied, een deel van het alledaagse leven: Taqlied of in essentie, ittibaa, refereert dus naar de praktijk van een ongekwalificeerd persoon die de expertise volgt van een gekwalificeerd persoon. Dit zonder het vragen van een bewijs of een uiteenzetting van zijn redenering die hem tot zijn besluit liet komen. Dit is een natuurlijk iets aan de […]

Taqlied Deel 2

    En Wij hebben niemand voor jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7   Assalaamu ‘alajkum, “fas-aloe ahlal dhikri in kuntum laa ta’lamoen” . Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7 Velen hebben […]

Taqlied deel 1

  Deel 1: In de Naam van Allah, alle lof is voor Hem, onze Heer en Beschermer en moge vrede en barmhartigheid zijn over onze laatste profeet Muhammad , De volgende opmerkingen in dit bericht zijn niet bedoeld als een persoonlijke belediging. Vele moslims, veel verscheidenheid en welke richting ze ook nemen, het blijven broeders […]

NOT IN THE NAME OF ISLAM !

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis in Egypte kreeg ik nogmaals de drang om iets duidelijk te maken dat voor de meeste gelovige moslims duidelijk is. Dit is geen geloof dat terreur promoot, dit is geen geloof dat oproept tot het doden van mensen, en ik zeg bewust mensen want dat zijn we allen ongeacht […]

De waarde van de dag van Arafat

De negende maand van de islamitische maand Dhul Hidjdja is het de dag van ‘Arafat. De pelgrims komen samen op de vlakte van deze berg en bidden en smeken er tot hun Heer. De waarde van deze dag en daden worden duidelijk door een uitspraak van onze profeet  die de hadj zelf, ‘Arafat noemde!  عَنْ […]

De positie van Jezus in Islam

Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent. Wat zegt de Koran dan over Jezus? De […]

Joden & Christenen

  Wat is een kaafir? Wanneer we over  gelijkheid spreken zal men zich waarschijnlijk meteen afvragen waarom de Koran dan refereert naar joden en christenen als kaafir. Ten eerste dienen we te vermelden dat dit het Goddelijke standpunt is en dat wij als gelovige moslim dit niet vanuit ons eigen verlangen moeten of mogen verkondigen […]

Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, […]

Vrijheid in keuze !

Net zoals bij de meeste nieuwe moslims was mijn intrede in Islam niet zonder de nodige vraagtekens, ongemakken, penibele situaties en onzekere gevoelens. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Hoe gaan mijn ouders en familie reageren? Wat met mijn vrienden? Gaan ze me anders bekijken? Hoe gaat mijn werkgever reageren en mijn collega’s? Al deze […]

Zakaat Deel 4

In het vierde en laatste deel zullen we nog meegeven wie recht heeft op de zakaat. In de Koran zien we duidelijk een aajah die 8 groepen van mensen noemt die de zakaat mogen ontvangen. We zullen slechts ingaan op de meest relevante voor ons. De armen: Allah vernoemde eerst de armen en dat is […]

Zakaat Deel 3

Goud en zilver was vroeger het betaalmiddel bij uitstek. In deze tijd is dit uiteraard cash geld, munten en papier. De vraag waar we ons dan moeten over buigen is, hoe lossen we dit op? De algemene regel die de meeste geleerden gebruiken is de volgende:  de nisaab voor goud is slechts voor goud de […]

Zakaat Deel 2

Het belang van zakaat is groot! Het behoort immers niet voor niets tot de 5 zuilen van Islam. Opvallend is dan ook dat in de Koran zakaat steevast gekoppeld wordt aan salaah. Alsof Allah ons duidelijk maakt  dat er geen salaah kan zijn zonder dat men zakaat betaald. Na het overlijden van de profeet , zagen […]

Zakaat Deel 1

Een beknopte samenvatting van de basisregels van zakaat. Weet dat er mogelijk details kunnen verschillen in opvatting tussen de geleerden en de wetscholen. De grote lijnen zijn echter duidelijk en algemeen. Moge Allah het accepteren.  

Tips

Gewoonlijk is het zo dat wanneer een schuldenaar degene ziet waarbij hij een schuld heeft, dat de schuldenaar hem liever ontvlucht. Het is de aard van de mens. Als gelovigen zouden wij echter een ander gedrag moeten hebben. Genade en zachtaardigheid zijn prachtige karaktereigenschappen van de gelovige moslim. Maar wat met de Genade van Allah, […]

HOOP & ANGST

Hoop en angst zijn twee werkpaarden voor de gelovigen in dit leven (Al Hasan Al Basri ) Wat een diepgaande verklaring. Het leven heeft immers als kenmerk, onstabiliteit. Het is een mix van succes en mislukkingen, van winst en verlies. Bij dit gegeven heeft de gelovige echter steeds zijn geloof als voortdurende steun. In die tijden […]

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah […]

ZINGEVEN VERBINDT 2016

KLIK HIER OM DE FOTOREPORTAGE TE BEKIJKEN Onze organisatie werd door de inrichters van de “Week van Religie en Levensbeschouwing ” gevraagd mee te werken aan een evenement dat “Zingeven verbindt” ging heten.Het moest een soort verbroedering worden tussen de verschillende geloofsovertuigingen die Antwerpen rijk is . Ik spreek inderdaad over “rijk” want niettegenstaande de meeste […]

WELLNESS DAG 2016

KLIK HIER OM DE FOTOREPORTAGE TE BEKIJKEN Moslimdames mogen ook hun eigen verwendag hebben compleet in het teken van hun welzijn. Daarom besloten 4 newmoslims jaarlijks zo een dag in te richten en het kan niet anders met alles wat deze mensen doen uitdraaien op een succes! De foto’s kunnen soms wat onpersoonlijk overkomen doch dit ligt niet […]

ETENTJE EID UL FITR 2016

Naar jaarlijkse gewoonte werd een etentje ingericht naar aanleiding van Eid Ul Fitr.Dit jaar was dit niets anders Omdat we wel eens willen afwisselen vangastland alsook van het soort eten werd deze maal een Egyptisch restaurant te Deurne uitgekozen. De sfeer was optimaal , te oordelen aan de foto’s , want naderhand is iedereen voldaan […]

Waarom begaat men toch nog zondes in Ramadan als de duivels geketend zijn?

De eerste misvatting is dat vele moslims denken dat de duivels niet aanwezig zijn in Ramadan. Het enige bewijs dat men uit de overlevering van de profeet kan halen is dat de duivels geketend zijn tijdens de maand Ramadan. Zowel in Sahih Bukhaari als in Sahih Muslim lezen we de volgende hadith: De Boodschapper van Allah […]

Moslimexpo 2016

Naar jaarlijkse gewoonte werd de Moslimexpo te Antwerpen gehouden in het vroegere “Bouwcentrum” nu Antwerpen Expo en was weerom een overdonderend succes! Hier een kleine fotoimpressie van het gebeuren Niettegenstaande de evenementen van de afgelopen maanden en weken waarbij de islam voor de zoveelste maal in een negatief daglicht gesteld werd, kon dit evenement op […]

Een exegese van laster per categorie / Slotwoord

Slotwoord Na onderzoek te hebben verricht over dit onderwerp kwam ik tot de conclusie dat laster tot de grote zonden behoort! Bij het behandelen van dit onderwerp heb ik de meeste verzen weergegeven die hiermee te maken hebben. In deze exegese wilde ik de meest voorkomende oorzaken aanhalen om de ernst van deze zonde te […]

Bescherm jezelf in het einde der tijden

Vijf tips om je geloof te beschermen naar het einde der tijden Zonder twijfel leven we in een zeer woelige periode. Leven als gelovige moslim is meer dan ooit een uitdaging en lijkt steeds moeilijker te worden. In het westen is er de enorme kloof met niet-moslims die ondanks vele inspanningen van een overgrote meerderheid […]

Salafisme deel 3

Salafisme in de 21ste eeuw, een analyse Een kritische benadering van het salafisme: De salafi beweging, net als alle bewegingen trouwens, staan of vallen door de personen die er aanhankelijk mee zijn. Het probleem met zulke bewegingen is dat ze een eigen wereldje trachten te bewerkstelligen dat hun ideaalbeeld van een samenleving zou zijn. De […]

Vrienden in de Koran

De Koran heeft het in totaal over 11 soorten van vrienden. Hieronder zullen we deze in het kort even voorstellen. De voorbeelden staan in de mannelijke vorm maar kunnen evengoed vrouwelijk zijn. Iedere naam is met het voorbeeld uit de Koran. De ajaat dienen echter steeds met de nodige kennis en binnen zijn context behandeld […]

De correcte reactie

  29|2|Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden?   De correcte reactie Iedere mens wordt in deze tijden beproefd met zaken die 15 tot 20 jaar geleden totaal niet gekend waren. Zeker hier in het westen ligt Islam meer […]

Ware kennis

Naar aanleiding van een les die ik bij één van mijn leraars volgde, kregen we een opdracht om iets te schrijven over het thema dat we behandelden. Er werden ook ideeën uitgewisseld tussen studenten onderling. Het verhaal van een medestudent bracht me tot het schrijven van mijn artikel dat ik hier deel met jullie. We […]

Rukoe

Rukoe’, weet wat je doe'(t) … Rukoe’ = buigen We zeggen: Subhaana Rabbi al ‘adziem Het woord Subhaan komt van: Sabaha Sabaha: = boven drijven of boven glijden Betekenis = Iets dat niet zinkt of iets dat telkens er boven uit komst steken (is dus in de hoogste positie) Dit is de reden waarom Allah […]

Het paard met de sjaal

Door de recente ontwikkelingen wereldwijd in verband met terreur en de spijtige link die men legt met islam zien we dat vele moslims ook niet meer juist weten hoe ze zich moeten gedragen in een maatschappij waar ze letterlijk worden aangekeken als de schuldigen voor al die ellende. Daarover gaat het artikel niet maar het […]

Hedendaags salafisme, een analyse

Salafisme in de 21ste eeuw, een analyse 1) Definitie: Wat is salafi Islam? Wat is nu precies Salafi Islam? Bij gebrek aan een  unanieme definitie stel ik voor om de moderne Salafi verschijnselen te verduidelijken.  We zullen dit doen aan de hand van een overzicht van het begin, een beoordeling van de specifieke kenmerken en […]

Tijd voor bezinning

Wat met onze eigen verantwoordelijkheid? Het zijn geen gemakkelijke tijden voor moslims. In de nasleep van de gebeurtenissen in Parijs lijkt de kloof tussen de gelovigen en de anders of niet gelovigen alleen maar toe te nemen. Een onaantastbaar feit in Islam is dat wij geloven dat alles slechts gebeurt met de toestemming van Allah! […]

Slaap, de kleine dood

Iedere avond als de mens slapen gaat komen we eigenlijk in een toestand die te vergelijken is met de dood. In Islam spreken we over ´de kleine dood´. Op een wonderbaarlijke manier verdwijnen onze zielen immers uit ons lichaam. De ziel van ieder persoon die slaapt wordt bijgehouden door Allah en wordt weer in het lichaam geplaatst […]

Dream baby dream …

Wie is er ooit niet in slaap gewiegd in zijn jonge jaren … ? Dromen, voor de ene is het synoniem aan mooie momenten en voor de ander staat het gelijk aan angst en enge belevenissen. Soms is het beide, soms is het grappig, soms raar en onwaarschijnlijk. Soms is het zo mooi en realistisch […]

Djinn

Djinn, enkele verduidelijkingen Het is weer volop de tijd van Halloween, de spoken, heksen en andere lugubere figuren vliegen me om de oren. Letterlijk? Wij als moslims hebben in ons geloof dat er een wereld is van het ongeziene, een mysterieuze wereld die daarom voor de meesten ook als fascinerend wordt aanzien. De meest gekende […]

Overzicht definitie sunnah in tabel

Typegeleerde   Gelieve op de link te klikken, zodoende opent zich een PDF

Sunnah (4)

Definitie van sunnah door de geleerden van aqiedah: Deze benadering is vandaag nog steeds een reden tot eindeloze discussies tussen verscheidene groeperingen. Toen enkele honderden jaren na de hidjrah van de profeet er steeds meer moslims waren over een steeds groter grondgebied, bracht dit met zich mee dat er de nodige dwalingen ontstonden. Een juiste […]

Sunnah (3)

Definitie van sunnah in de islamitische wetstheorie: Het doel: Een heel belangrijk doel van deze geleerden is dat zij bepalen wat wel of niet een rechtspraak is in de islamitische wet. Ze houden zich niet bezig met de details van de wet maar gaan na of de gebruikte bronnen en de methode die gebruikt is […]

Sunnah (2)

Definitie Sunnah volgens de muhadithien: Hun vakgebied is de studie van alles dat overgeleverd is door de profeet Muhammad . De muhadithien hun taak bestaat eruit te proberen alle informatie te verzamelen die nodig is om vervolgens te kunnen bepalen wat betrouwbaar en aanvaardbaar is dat te onderscheiden is van overleveringen die via een onbetrouwbare […]

Sunnah (1)

Definitie van sunnah door de rechtsgeleerden in Islam: In het eerste artikel van deze reeks https://4newmoslims.be/sunnah zeiden we al dat de sunnah op verschillende manieren benaderd wordt afhankelijk van de categorie waar de geleerde in gespecialiseerd is. Vandaag kijken we naar de manier waarop zij omgaan met de sunnah. Deze juristen van Islam noemen we ´fuqahaa´. Grotendeels bestaat […]