Alles wat te maken heeft met bekeren

Hoezo kaafir?

Wat betreft het gebruik van de term “ghayr muslimien” die relatief modern is, zijn veel woorden en termen die in de moderne fiqh worden gebruikt, ook niet in de Koran en ahadieth terug te vinden. Een van de redenen waarom de Koran de term “kaafir” en zijn vormen gebruikt om veel van de niet-moslims te […]

Wees als een leeuw

  Vele moslims vergeten steeds dat we verondersteld worden streng te zijn voor onszelf en mild met anderen en dat dat de toepassing van de wet met wijsheid en godsbewustzijn gebeurde, dat we alleen met wijsheid en zachtheid uitnodigen tot de waarheid en geen oordelen vellen over anderen. Het is moeilijk om je tot de […]

Denk!

Islam heeft een pad

Nieuwe moslims

Veel moslims lijken wel geobsedeerd om een nieuwe moslim te begeleiden. Het voelt aan alsof ze voor zichzelf een trofee hebben binnengehaald. De meeste missen echter inlevingsvermogen en ervaring om deze nieuwe moslims op een correcte manier te begeleiden. Ze denken dat de islam is wat ze thuis hebben geleerd. Ze begrijpen de typische problemen […]

Goede voornemens nieuwe moslims

Advies, oké, maar welk?

Als nieuwe moslim lijkt het een wedstrijd onder zogenaamde moslims bij geboorte om jou snel te overladen met allerlei advies. Misschien met goede bedoelingen maar ervaring heeft me geleerd dat het echter dikwijls een soort advies is waarmee je als nieuwe moslim beter niet geconfronteerd wordt. Niet dat je advies niet moet appreciëren, integendeel. De […]

De positie van Jezus in Islam

Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent. Wat zegt de Koran dan over Jezus? De […]

Joden & Christenen

  Wat is een kaafir? Wanneer we over  gelijkheid spreken zal men zich waarschijnlijk meteen afvragen waarom de Koran dan refereert naar joden en christenen als kaafir. Ten eerste dienen we te vermelden dat dit het Goddelijke standpunt is en dat wij als gelovige moslim dit niet vanuit ons eigen verlangen moeten of mogen verkondigen […]

Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, […]

Vrijheid in keuze !

Net zoals bij de meeste nieuwe moslims was mijn intrede in Islam niet zonder de nodige vraagtekens, ongemakken, penibele situaties en onzekere gevoelens. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Hoe gaan mijn ouders en familie reageren? Wat met mijn vrienden? Gaan ze me anders bekijken? Hoe gaat mijn werkgever reageren en mijn collega’s? Al deze […]

Hoe ga ik als bekeerling om met een familielid die stervende is of gestorven is?

Dit is een zeer gevoelige en moeilijke kwestie voor iedere bekeerling. We hebben als bekeerling zo onze eigen gunsten maar ook onze eigen typische beproevingen. Een daar van is als een niet-moslim die een dicht familielid is, op sterven ligt of overleden is. Hoe ga ik daar mee om? Wat is mogelijk en wat mag […]

De grootste gunst

Zonder enige twijfel is het accepteren van Islam de grootste gunst die een mens krijgt van Allah. Het is dan ook opmerkelijk dat de meeste nieuwe moslims dit in het begin zelf niet echt beseffen. Als ik je nu vertel dat in de tijd van de metgezellen van onze profeet [saw] er mensen interesse hadden […]

Allah, een kennismaking / Deel 6

Vraagt Allah dan niets terug voor al deze gunsten? Allah is behoefte loos Allah is de Behoefte loze en de Onafhankelijke De mens kan nooit teruggeven wat hij gekregen heeft van Allah Zijn gunsten en Genade zijn immers ontelbaar en onmetelijk Wat beveelt Allah dan wel ons? Om goed en dankbaar te zijn Zijn aanbevelingen […]

Allah, een kennismaking / Deel 5

De eindeloze vergiffenis van Allah De omgang van Allah met de zondaar: Wanneer een muslim zondigt of iets verkeerds doet, overtreed hij de wet van Allah. Het plegen van een zonde is een vergrijp tegen Allah Het plegen van een zonde is misbruik van zijn eigen waardigheid en bestaan De zondaar heeft echter steeds hoop […]

Liefde was zijn pad

Uit het leven van de profeet Muhammad [saw] vallen talloze lessen te leren. Een mooie les voor ons bekeerlingen is de manier waarop hij omging met zijn familie die geen moslim waren. Helaas gebeurt het geregeld dat de nieuwe moslim zich plots beter gaat voelen dan de niet moslim en zich arrogant en zelfs vijandig […]

Allah, een kennismaking / Deel 4

Allah en Zijn Genade Door Zijn Genade worden wij geleid naar het licht Door Zijn Genade krijgen wij kennis die ons van nut is Door Zijn Genade kregen we een perfect lichaam Door Zijn Genade voorziet Hij ons van de zon en de maan, van land en water, van de aarde en de hemelen en […]

Allah, een kennismaking / Deel 3

De liefde van Allah: Allah is dicht bij de gelovigen Allah is dicht bij Zijn vrome dienaren Allah geeft gehoor aan de gebeden Allah vergeeft hun zonden Allah geeft hen rust, vrede en blijdschap Allah schenkt hen succes en kennis Allah houdt van degenen die berouw tonen en geeft hen weer rust Allah leert de […]

Allah, een kennismaking: Deel 2 / Eigenschappen en Namen

Eigenschappen & Namen van Allah Na het geloof in Allah dient men Zijn voornaamste Eigenschappen en Namen te kennen. Algemeen behoort absolute perfectie en goedheid tot Hem. Hij heeft geen gebreken, noch maakt Hij fouten. Wat de muslim dient te weten en te geloven: Allah is Eén, Hij heeft geen partner of zoon Hij verwekt […]

Allah, een kennismaking: Deel 1

Kennis van Allah en het geloof in Hem vormen de belangrijkste fundamenten van Islam. Allah is Allah en de rest is schepping van Allah! Allah = Degene die al de rest buiten Hem laat ontstaan en regelt Die alles creëerde met een specifiek doel Zijn macht is de grootste boven alle machten Er gebeurt niets […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 13

Deel 13: Eindwoord Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze introductie in het vasten in de maand Ramadaan. Als je moslim bent geworden begin je bijna altijd met het aanleren ven de rituele wassing en het aanleren van het gebed. Ramadaan is echter anders in de zin dat het plots verder gaat dan […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 12

Deel 12: Enkele praktische tips Laten we nog even stil staan bij een aantal praktische tips hoe je het best omgaat met vragen waarmee je ouders of familieleden ongetwijfeld mee zullen zitten. We zeiden al in een ander hoofdstuk dat niet moslims er moeite mee hebben om te kunnen begrijpen dat een gelovige een hele […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 11

Deel 11: Familie Nu je moslim bent geworden is de kans groot dat je samenleeft met je familieleden die in meerderheid geen moslim zijn. Dit kan voor de nodige spanningsvelden zorgen alhoewel dit heel verschillend is afhankelijk van de manier waarop de nieuwe moslim zijn geloof beleidt en hoe de andere familieleden er tegen overstaan. […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 10

Deel 10: Oefening baart kunst Ideaal is dat men de maand voor Ramadaan al een aantal dingen uitprobeert. Zo kan je als nieuwe moslim bijvoorbeeld al eens op een dag proberen te vasten en zie wat het geeft, voel en ervaar het en leer er jezelf uit kennen. Indien je dan toch een dag moet […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 9

Deel 9: Het goede doen en het slechte laten Ramadaan is een tijd van bezinning en dan ook tegelijk van verandering. Ik hoef niet te vertellen dat het uiteraard om positieve verandering gaat. Ramadaan is een maand waarin men slechte gewoontes achter zich laat en vervangt door goede zaken die hopelijk dan ook een gewoonte […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 8

Deel 8: De eerste keer Ramadaan Dit is je eerste Ramadaan, je bent opgewonden en kijkt er echt naar uit. Langs de andere kant ben je best nerveus en ook wat angstig omdat er zoveel nieuws op je afkomt. Vasten betekent niets eten van zonsopgang tot zonsondergang. Hoe gaat dat voelen? Ik weet dat ik […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 7

Deel 7: Waarom vasten moslims ? De meeste mensen hebben wel een of andere ervaring met een soort van vasten. Vooral degenen die een of ander dieet volgden hebben zich wel eens onthouden van alle soorten voedsel behalve fruit, of men drinkt alleen water of men drinkt alleen een magere soep of andere. Maar een […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 6

Deel 6: Vasten is voor meer dan het individu alleen We weten dus dat men in andere religies of geloven ook tradities heeft die overeenkomen met het islamitisch vasten. In de meest gekende religies is de nadruk echter gelegd op het individu. Het is vooral gericht op het vergeven van zondes van de vastende. In […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 5

Deel 5: Waarom moslims vasten   Indien men in deze tijd al begrip kan opbrengen waarom men vast, heeft men het des te moeilijker om te verstaan dat moslims werkelijk niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. ‘ En zelfs niet een beetje water drinken? ‘ is een klassieke vraag die je geregeld te horen krijgt. […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 4

Deel 4: Het suikerfeest   Het belang van Ramadaan is ook af te leiden uit het feit dat na het eindigen van deze periode van vasten er een islamitische feestdag volgt. In ons land en Nederland is deze dag gekend als het suikerfeest. De ware naam is ‘ Eid al Fitr ‘ . Het is de […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 3

Deel 3: Liefdadigheid en Ramadaan   Ramadaan is ook gekend als een maand van liefdadigheid. Zo leerde de profeet Muhammad [saw] ons dat wie een goede niet verplichte daad van aanbidding doet, deze zal beloond worden al was het een verplichte daad van aanbidding buiten de maan Ramadaan. En wie een verplichte daad van aanbidding […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 2

Deel 2: Over het vasten   Voor de moslims is vasten niet alleen het onthouden van eten en drinken maar ook het onthouden van seksuele daden, liegen, slechte manieren en roddelen. Tijdens de vastendag moet de moslim dus opletten wat hij zegt en doet. Hij dient tevens waakzaam te zijn wat zijn ogen zien en […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 1

DEEL 1: OVER RAMADAAN   Het vasten in de maand van Ramadaan is zo belangrijk voor moslims dat als iemand sterft en hij of zij heeft nog vastendagen goed te maken dat de verantwoordelijke of de echtgenoot van de overleden persoon deze dagen alsnog inhaalt met de intentie dat de overleden persoon zo alsnog aan […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim

Inleiding: Voor vele nieuwe moslims is het zover, de eerste keer Ramadaan! Waarschijnlijk kijk je er naar uit maar zit je ook met vele vragen, onzekerheden of twijfels. Geen probleem, dat is volledig normaal. Je bent niet alleen, voor iedere moslim kwam immers die eerste keer Ramadaan. Natuurlijk is het voor de bekeerlingen nog iets […]

Is Islam een geloof van bestraffing?

Waarom bestraft Allah? 1. Houdt Allah er van om mensen te bestraffen? Een typische vraag die vaak gesteld wordt is de volgende: Als Allah beschouwd wordt als De Alwetende, waarom creëerde hij dan mensen die Islam nooit zouden accepteren als hij dit toch al wist. Zou een Alles lievende God de mensen niet geschapen hebben […]

Hoe bid ik 5 keer per dag?

Als nieuwe moslim moet je plots 5 keer per dag bidden. Dit is minder evident dan het lijkt. Zelfs vele doorwinterde moslims hebben het nog steeds moeilijk om hun 5 gebeden per dag te doen, laat staan dat men ze binnen de juiste tijd uitvoert. Vele moslims beschouwen het als een soort van taboe als […]

Wanhoop

12: Wanhoop nooit !   “Voorwaar, zo komt met de moeilijkheid de verlichting. Voorwaar, met de moeilijkheid komt de verlichting.”[note]Koran:94:5-6[/note] Onwaarschijnlijk prachtige woorden die werden geopenbaard aan onze profeet [saw] in het begin van de Openbaringen. Allah stak hem een hart onder de riem met deze woorden. Wat er ook nog zit aan te komen, Allah […]

Extremisme

11: Blijf zo ver mogelijk weg van iedere vorm van extremisme !   “En zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen … “ [note]Koran: 2:143[/note] De meeste bekeerlingen zullen nooit vanuit een extremistisch standpunt tot Islam komen. Helaas zien we in deze tijd verschillende gevallen van […]

Participeer

  9: Vermijd eenzaamheid   “Islam begon als iets vreemds en zal terugkeren naar iets vreemds zoals het begon, dus geef blijde tijding aan de vreemdeling.” [note]Uitspraak profeet Muhammad [saw] vermeldt in: Muslim[/note]  Dit is een groot probleem in de huidige moslim gemeenschap, ‘wij zijn eenzaam.’  Als puntje bij paaltje komt zie je weinig moslims die […]

Vrienden

9: Vind moslim vrienden en vermijdt het verbreken van banden   “Op de Dag der Opstanding zal Allah de Almachtige verkondigen: ‘Waar zijn degenen die wederzijdse liefde hadden voor elkaar omwille van Allah’s Glorie? Vandaag zal ik hen voorzien van beschutting in Mijn schaduw, waar er geen schaduw zal zijn dan de Mijne !’ “[note]Uitspraak […]

De moskee

8: Schep een band met de moskee   “De man die de grootste beloning krijgt voor het gebed is degene die het verst van de moskee woont en het verste er naar toe dient te stappen.”[note]Uitspraak profeet Muhammad (vzmh) vermeldt in: Bukhaari & Muslim[/note] Iets dat zeker niet vanzelfsprekend is voor vele bekeerlingen en moslims […]

Identiteit

7: Behoud je identiteit   “ O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.” [note]Koran: 49:13[/note] Een zekere Urbanus zong ooit, ” één twee […]

De aard van Islam

  6: Begrijp de organische aard van Islam   “Deze religie is eenvoudig. Niemand wordt hard en streng in de religie, of het zal hem overweldigen. Dus probeer zo goed als mogelijk je taken te volbrengen en verheug je. Vertrouw op de inspanningen van de ochtend en de avond en een beetje van de nacht, en […]

Arabisch

  5: Werk aan een connectie met het Arabisch   “Wij hebben het geopenbaard – als een Arabische Koran- opdat gij moogt begrijpen.”[note]Koran: 12:2[/note] Hier zal je veel verschillen aantreffen tussen bekeerlingen. Mensen die van taal houden zullen automatisch sneller worden aangetrokken door het Arabisch. Sommige hebben dit echter niet en anderen hebben het er […]

Negativiteit

  4: Blijf weg van negativiteit   “De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die controle heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.” [note]Authentieke uitspraak van de profeet Muhammad (vzmh) verzameld in Sahieh Bukhaari & Sahieh Muslim[/note] Islam is een levenswijze en vraagt positiviteit. Een gelovige dient alles […]

Een betrouwbare leraar

3. Neem een betrouwbare leraar “Voor hij die het pad volgt op zoek naar kennis, Allah zal zijn weg naar het Paradijs vergemakkelijken.”[note]Uitspraak profeet Muhammad[saw] vermeldt in Muslim[/note] Iedereen heeft in Islam een leraar nodig die hem/haar kan bijstaan met vragen. Je zoektocht zal immers je leven lang duren! Niemand heeft alle wijsheid of kent […]