Advies, oké, maar welk?

Als nieuwe moslim lijkt het een wedstrijd onder zogenaamde moslims bij geboorte om jou snel te overladen met allerlei advies. Misschien met goede bedoelingen maar ervaring heeft me geleerd dat het echter dikwijls een soort advies is waarmee je als nieuwe moslim beter niet geconfronteerd wordt. Niet dat je advies niet moet appreciëren, integendeel. De profeet zei: ‘’Het geloof is nasiha (advies), de metgezellen zeiden; voor wie o boodschapper van Allah? Hij zei: voor Allah, zijn boek, zijn profeet, en de leiders van moslims, en het (algemene) moslimvolk .’’  (De hadith is overgeleverd door Muslim op gezag van Tamiem Adariy) De uitleg van het woord nasiha (advies) dat in deze hadith is… Lees meer

Lees verder

  Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent. Wat zegt de Koran dan over Jezus? De Koran laat duidelijk verstaan dat Jezus een profeet was zoals er velen waren. Hij was een Boodschapper van Allah die de mensen opriep naar de aanbidding van God. Ook hij riep op tot het aanbidden van slechts één God, dus naar monotheïsme. Dit monotheïsme in het jodendom refereerde  naar het geloof in het onwaarneembare,… Lees meer

Lees verder

Joden & Christenen

  Wat is een kaafir? Wanneer we over  gelijkheid spreken zal men zich waarschijnlijk meteen afvragen waarom de Koran dan refereert naar joden en christenen als kaafir. Ten eerste dienen we te vermelden dat dit het Goddelijke standpunt is en dat wij als gelovige moslim dit niet vanuit ons eigen verlangen moeten of mogen verkondigen alsof we er gelukkig mee zijn.  Dit is dus slechts het recht van Allah! Wie zich hieraan waagt stelt zich dus eigenlijk op gelijke hoogte met Allah! Maar de eigenlijke vraag die we nu moeten beantwoorden is: “Wat is de juiste definitie van het woord kaafir?” Het woord komt voort uit de volgende letters:  ر… Lees meer

Lees verder

Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.     We zien dat het onderwerp van etnische afkomst en diversiteit hier aan bod komt. Allah vertelt ons eerst dat we allemaal van dezelfde bron afkomstig zijn, namelijk van Adam en Eva. Op deze manier is de gehele mensheid dus één grote familie. We leren dus dat we voor Allah allen gelijk zijn.… Lees meer

Lees verder

Vrijheid in keuze !

Net zoals bij de meeste nieuwe moslims was mijn intrede in Islam niet zonder de nodige vraagtekens, ongemakken, penibele situaties en onzekere gevoelens. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Hoe gaan mijn ouders en familie reageren? Wat met mijn vrienden? Gaan ze me anders bekijken? Hoe gaat mijn werkgever reageren en mijn collega’s? Al deze vragen en meer zullen bekend in de oren klinken van velen die tot Islam zijn terug gekomen.  Alhamdulillah, al bij al kon ik terugvallen op een vriendenkring die al uit moslims bestond en uiteraard fier waren op mij. Mijn familie en de rest maakten er ook niet echt problemen van. Ze namen eerder een apathische… Lees meer

Lees verder