Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

 

In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik dan in eerste instantie aan een gekende overlevering waarin de profeet [saw] in het bijzijn van metgezellen ging rechtstaan voor een begrafenisstoet die passeerde. Het was de begrafenis van een joodse man en de metgezellen waren verbaasd dat de profeet [saw] ging staan voor een anders gelovige die overleden was. Vervolgens sprak hij de woorden: “Was het dan geen ziel?” Ik ga hier geen technische uitleg geven over deze hadith, maar weet dat er enkele versies van zijn en dat deze door de geleerden anders wordt ingevuld. Zo zegt men dat de profeet [saw] ging staan uit respect voor degene die de zielen wegneemt, namelijk de engel des dood. Deze versie is ook gekend maar wordt dus op verschillende manieren geïnterpreteerd door de geleerden. In de Hanafi wetschool is het geweten dat vele van hun grote geleerden er van uitgaan dat de profeet [saw] in al zijn genade, hij was genade voor de gehele mensheid zoals Allah zei in de Koran en dit is slechts één voorbeeldje dat dit duidelijk maakt: 

“En Wij hebben u slechts gezonden als genade voor de werelden”
(Soerah al Ahzaab 21:107)

Vanuit dit standpunt en de vele bewijzen uit zijn leven, de nadruk van het leven op zich dat door Allah verkondigd wordt in de Koran, het wensen voor iedere mens dat deze hetzelfde zal krijgen wat jij hebt gekregen als moslim, namelijk leiding is gewoon de kern van ons bestaan, de kernboodschap van de hele Koran. Men kan zich ook de vraag stellen, als we ervan uitgaan dat we de hadith dan toch anders zouden moeten interpreteren, dan zou de profeet [saw] zijn rechtgestaan bij iedere begrafenis om de engelen te eren of toch bij meerdere gelegenheden. Maar het is net vanzelfsprekend dat hij dit deed bij de gelovigen, waarom zou er anders het voorbeeld worden uitgelicht van deze joodse man? Bovendien als we nu echt rationeel denken, is iedere mens ongeacht geloof geen schepping van Allah? Is iedere mens ongeacht geloof of hij het nu beseft of niet, geen onderdaan van Allah? Zijn dat alleen al geen redenen genoeg om op zijn minst respect te tonen voor de mensheid op zich? Laten we nu echter deze hadith aan de kant schuiven en ons issue bekijken vanuit het standpunt van meerdere geleerden. 

Er is geen wettelijke belemmering die u als gelovige moslim zou weerhouden van het bijwonen van de begrafenis van uw niet-moslimvrienden en -families. Imam al Nawawi zei in zijn boek (al Madjmoe ‘)

“het is geen ongegronde handeling voor een moslim om de begrafenis bij te wonen van een niet-moslim familielid” en dit werd ook verklaard door Imam al Shafi’i.

Het bijwonen van de begrafenis van een familielid, als hij een niet-moslim is, versterkt de banden van verwantschap wat wordt aangemoedigd door de islamitische sjari’ah. Het is ook belangrijk om de begrafenissen van familieleden bij te wonen als een teken van verfijnde manieren, een goede relatie met anderen, loyaliteit en liefde. Evenzo zou het bijwonen van de begrafenis van uw familielid het respect en de bewondering voor de islam in uw gezin vergroten en een positieve indruk geven dat de islam co-existentie en harmonie bevordert. in al-Bahr al-Ra’ieq, van Zajn ad-Dien Ibn al-Nujaym, een der grootste onder de fuqahaa uit de Hanafi wetschool geeft hierover commentaar in een acht delen tellend meesterwerk dat heel veel gebruikt werd door een andere icoon uit de Hanafi wetschool, namelijk Ibn Abidien, dat de gelovige de rituele plechtigheid van de overleden niet-gelovige mag volgen. Uiteraard heeft iedereen het gezond verstand dat men daarom niet meedoet aan de praktische rituelen die erbij horen aangezien deze wel duidelijk in strijd zijn met deze van Islam. Hier en daar wordt in deze tijd door bepaalde moslims, zelfs mensen die zogenaamd gestudeerd hebben, geopperd  dat een kerk binnengaan en zulke dingen verboden is aangezien het er vol staat met symbolen van kufr. Dit houdt uiteraard geen steek en wordt gemakkelijk weerlegd door de sierah te kennen. De moslims waren welkom bij de christelijke koning van Abbesinie en andersom ontving de profeet [saw] een christelijke delegatie in Medina en hij liet hen zelfs overnachten en hun rituelen uitvoeren in de moskee. Bovendien weet slechts Allah op welk geloof iemand sterft, het is niet omdat zijn mond een heel leven iets zei dat dit ook daadwerkelijk in zijn hart was op het moment van de dood. Dit gezegd zijnde, dit is één van de andere ergste ziektes van sommige moslims, het verklaren van kufr aan iemand, of zij toegang hebben tot de harten?  Imam Kamal ibn al-Humaam, de Hanafi mujtahied die tevens de leraar was van een ander icoon, As-Sujoeti en vele anderen zei ook in Bada’i` al-Sana’i een Hanafi meesterwerk betreffende fiqh en shari’ah het volgende: 

“Als een niet moslim sterft die verwant was met een moslim dan is er niets mis aan het feit dat de moslim de begrafenis volgt en zeker als het om naaste verwanten (ouders) gaat. Kinderen zijn immers  bevolen in Islam om het beste gedrag en verhouding te hebben tegenover hun ouders …

In hetzelfde boek en statement zegt deze geleerde er zelfs bij dat het kind de verplichting heeft om de overledene te wassen en te begeleiden in alle facetten van de begrafenis indien er niemand anders dit doet. Buiten deze zijn er nog talrijke geleerden die deze opinies onderschrijven. 

Over het condoleren van deze mensen kunnen we duidelijke en vrij kort zijn. We condoleren uiteraard ook niet volgens traditie van een ander geloof maar we zijn er wel voor hen om hen bij te staan en hen te troosten! Dit behoort tot de algemene goede daden en voortreffelijke gedrag dat de gelovige zou moeten nastreven. Ook hier zijn vele grote geleerden het over eens. Zeker als het om naaste verwanten gaat zoals ouders of familieleden. Allah zegt in de Koran: 

Allah verbiedt u niet degenen, die u niet bestreden hebben in de religie, noch u uit uw huizen hebben verdreven, met goedheid te behandelen. Voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u degenen die u bestreden hebben in de religie tot bondgenoten te nemen en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En wie hen tot bondgenoot neemt, deze zijn de onrechtplegers. 

(soerah Al Muntahanah 60: 8-9)

We zouden nog talloze voorbeelden kunnen aanhalen uit de Koran en de sierah die deze hoge waarden van goedheid in gedrag benadrukken. Ik wil afsluiten met een probleem bij moslims die niet beter weten of simpelweg hun verstand niet gebruiken in zulke kwesties. Hoe komt Islam eruit denken zij als zij zulke hardvochtige posities innemen bij zulke zaken? Vanwaar halen ze deze zaken? Ja, zoals we al zoveel keer zeiden, van Sheikh Google. Deze Sheikh Google is helaas overspoeld doorheen de jaren met de neo salafi gedachten afkomstig van geleerden, meestal uit het politieke Saoedi Arabië of mensen die er dichte contacten mee hadden. Steeds weer kom je bij dezelfde namen, Uthaymien, Ibn Baaz, Al Albaani, Fawzaan, … of deze mensen alleen de juiste opinies en wijsheid in pacht hebben. Met alle respect voor deze mensen, moge Allah hen belonen maar weet dat zij hun uitspraken hebben gedaan in een bepaalde tijdsgeest op een bepaalde plaats en naar bepaalde omstandigheden! Deze zijn echter totaal niet te rijmen met het leven in het westen als een moslimminderheid. We hebben anderzijds de vele grote geleerden van vroeger die behoren tot de gekende grote wetscholen. Hierin zien we veel meer verscheidenheid in opinies en aldus kunnen de geleerden van deze tijd hier veel beter mee te werk gaan om gepaste antwoorden te geven aan de gelovigen in onze contreien en naar onze omstandigheden. Wie dat naast zich neer legt is of dom of koppig. Het is gelijk aan het negeren en weggooien van een rijke erfenis die onze geleerden hebben achtergelaten. Mensen in deze tijd grijpen echter gewoon te snel naar simplistische en liefst heel snelle oplossingen alsof men eigenlijk gewoon niet meer moet studeren maar een minuutje Googelen zou volstaan! 

Moge Allah ons leiden en verlossen van onwetendheid en verrijken met kennis die van nut is. 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.