Bedenkingen

Het is een algemeen geloof geworden bij sommige moslims, spijtig genoeg veel jeugdige, dat islam niet echt deugt en niet het beste voorschotelt in hun leven. Hoeveel moslims ziet men niet die zich schamen voor hun geloof. De vraag is echter, welk geloof? Datgene wat men de laatste tientallen jaren in het westen heeft verspreid met oliedollars? Datgene dat verkondigd is geworden door personen die zichzelf een bepaalde look hebben aangemeten die als religieus is gepromoot? Degenen die zich voordoen als mensen van kennis en mooi kunnen praten maar in wezen verkopen ze slechts loze praatjes en larie en apekool. Degenen die Imam As-Sjaafi’ de half geleerden noemde en hen als de grootste bedreiging voor de ummah zag. Laten we maar zeggen de geleerden van ‘de Action’. Dus welk geloof? Waarom zouden we ons immers schamen voor het ware geloof, waarbij het innerlijk de ziel laat bewegen tot daden waarbij iedere normaal denkende mens slechts zal kunnen zeggen, “dat geloof van die moslims… wow!” De weinigen die tegen dit verhaal vechten, zijn gestraft door corrupte moslimregeringen, die ofwel in de gevangenis belanden, zoals Salmaan Al-Ouda, ofwel in diskrediet raken, geïsoleerd, gedemoniseerd en gedempt, zoals Yusuf Al-Qardaawi en Tariq Al-Suwaidan. De hypocrisie van deze wereld is dat dezelfde mensen die beweren dat islam het principe van vrije meningsuiting niet ondersteunt, nu zwijgen over deze onrechtvaardige arrestaties en ervoor kiezen zich aan te passen aan corrupte, krachtige regeringen in plaats van te vechten voor moslims die hun vrije meningsuiting gebruikten om de islam te verdedigen . Denk nu zelf eens dichter bij huis, denk aan de mensen die hun tijd en ziel steken of gestoken hebben in het promoten van een ware islam, die verbindt en niet verdeelt, die houdt van en niet haat, die verdraagzaam is en niet egoïstisch, die stimuleert en niet afremt, die opkomt voor zwakkeren en niet apathisch blijft, … Maar wie stelt zichzelf in vraag? Wie denkt nog zelf na? Wie heeft nog de kracht om te vechten tegen de perceptie?