Elementor #4955

De verplichting binnen de religie Mu`adha vroeg waarom een vrouw die het vasten en gebeden heeft moeten missen, alleen het vasten moet goedmaken en niet de gebeden. `A’isjah beantwoordde deze vraag niet, omdat het alleen kon worden beantwoord op basis van haar eigen redenering, niet op basis van de leer die haar van Allah’s Boodschapper was gekend, vrede zij met hem. Zijn leer heeft religieuze autoriteit omdat hij door Allah is aangesteld als zijn boodschapper. Hij heeft zichzelf niet tot deze rol benoemd. Wanneer moslims hun eigen rede gebruiken om een religieuze plicht uit te leggen, en hoe goed hun intenties ook zijn, kunnen hun redenen en verklaringen niet het… Lees meer

Lees verder

Ik mis het Fadjr gebed steeds, wat nu?

Ik mis het Fadjr gebed steeds, wat nu? In de Naam van Allah, De Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle Er is tot ons een vraag gekomen over het missen van het fadjr gebed. Eerst en vooral wil ik wijzen op het feit dat dit een zeer moedige vraag is. Spijtig genoeg zijn er immers vele moslims er steeds als de kippen bij om hun broeders of zusters te beoordelen en zelfs veroordelen en dit zelfs in de maand Ramadan. Het is niet aan ons om te oordelen over anderen. Slechts kunnen wij advies geven indien erom gevraagd wordt, dus dringen we ook niet ongevraagd ons advies op, dit is niet… Lees meer

Lees verder

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid!

Faatima, een bron van inspiratie tot in de eeuwigheid Zij is Fatima al Batul, al Zahra, de stralende Vrouw van het Paradijs, de dochter van de Geliefde, Allah zegen hem en schenk hem vrede. Zij is de moeder van het profetische nageslacht, moge Allah tevreden zijn met haar. Ze wordt ook al Siddieqa genoemd, de eerlijke; al Tahiera, de reine; en al Zakiyya, de vlekkeloze. Ze is voor velen een moeder geworden, vanwege de liefde tussen haar en de volgelingen van haar geliefde vader. Door haar zijn er vele vrouwen hem beter leren kennen, en streven ze ernaar om zijn pad in volle trouw te bewandelen. Bij het leren kennen… Lees meer

Lees verder

Let’s move a mountain!

Let’s move a mountain! We beginnen altijd met het prijzen van onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste en erkennen dat al-hamd twee zaken zijn, alle lof en dank is aan onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste. Hij is Degene die tegelijkertijd alle lof verdient vanwege alles wat Hij schenkt, niet alleen menselijke wezens maar heel de schepping, en Hij is de Ene, Verhevene en Meest Verhevene, die geprezen wordt voor elke gave die we ervaren. Dat we onze sjukr (dankbaarheid) en onze hamd (lof) laten zien aan onze Heer, in de grootste zegening van alle zegeningen, namelijk de zegen van “laa ilaaha illa Allah. Muhammed rasoel Allah. “De… Lees meer

Lees verder

WAT IS DE DOOD?

Allah, verheven is Hij, zegt in de Koran: Elke ziel zal zonder twijfel de dood ten volle ervaren. (3: 185, 21:35 en 29:57) We gaan allemaal dood. Jij gaat dood, ik zal sterven en iedereen die we kennen zal sterven. Maar wat betekent het precies om te sterven? Wat is de dood? Wanneer we sterven, stoppen we met ademen, stopt ons hart met kloppen, stoppen de elektrische impulsen van onze hersenen, worden onze gewrichten stijf, ons lichaam wordt koud, het stopt met bewegen en begint te rotten. Wanneer ons lichaam zo verandert, sterven we. Maar hoewel deze lichamelijke veranderingen de dood altijd vergezellen, is geen van hen de “volledige ervaring… Lees meer

Lees verder