Artikelen door Farid

Het circus genaamd, da´wah

Als het op da’wah aankomt, is het niet onze missie om iets te verspreiden. Toch niet in de zin zoals da´wah begrepen wordt door de meerderheid van moslims en zeker niet zoals ze het vervolgens in praktijk brengen. Het gaat over uitnodigen tot … Als ik jou moest uitnodigen verwacht je dan geen goede ontvangst, […]

Kan God niet God zijn als hij alles kan doen?

  Deze vraag is een logische misvatting. Als we hier ‘God’ zeggen, hebben we het over een alwetend, alomtegenwoordig en almachtig wezen. Hij is zowel transcendent als immanent[mfn]blijvend in die toestand[/mfn]. Om het in een analogie te zetten, stel je een tafel voor. Als die tafel God vertegenwoordigt, dan kan er niets buiten die tafel […]

Waarom geneest een almachtige God niet kanker of een ongeneeslijke ziekte?

Deze stelling gaat ervan uit dat een Almachtige God dezelfde prioriteiten heeft als jij. Als we accepteren dat er een Almachtige, Absolute Godheid is, accepteren we anekdotisch dat er een Goddelijk Plan is. Als we bedenken dat er een Goddelijk Plan is, kunnen we niet aannemen dat het onze behoeften in deze wereld inhoudt. Daarom […]

Waarom hebben bepaalde moslims een extreme interpretatie van de Koran?

Dit is een kenmerk van elke geloofstraditie door de geschiedenis heen. Je kunt twee mensen de Bijbel laten lezen, of de Koran, of de Thora, of welke vorm van religieuze Schrift dan ook, en de een zal Gods Barmhartigheid vinden en de ander zal de Goddelijke Toorn rechtvaardigen. Maar het zijn niet deze boeken die […]

Welke methoden gebruiken hedendaagse moslims om niet-moslims tot de islam te bekeren?

We kunnen het antwoord geven door te kijken hoe het vroeger gebeurde. In de begintijd van de islam, in de tijd van de Profeet[Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]z[/Islamic], werden mensen tot hem aangetrokken door zijn goede karakter en mooie manieren. De Arabieren noemden hem de beste onder hen voordat hij werd geopenbaard als de Profeet[Islamic […]

Volg ik een wetschool of niet?

Een madhhab is een wetschool. In de sunnitische islam ligt het gezag per definitie bij de Koran en de sunnah. De enorme hoeveelheid ahadieth en de sunnah, is moeilijk te interpreteren. Zelfs met de aanwezigheid van sterke duidelijke ahadieth dient men een proces van filtering te doen omdat er nu eenmaal ahadieth zijn die met […]

Hoezo kaafir?

Wat betreft het gebruik van de term “ghayr muslimien” die relatief modern is, zijn veel woorden en termen die in de moderne fiqh worden gebruikt, ook niet in de Koran en ahadieth terug te vinden. Een van de redenen waarom de Koran de term “kaafir” en zijn vormen gebruikt om veel van de niet-moslims te […]

De harde realiteit, take it or leave it

as-Salaamu’Alaykum, Ik werd eens door een jonge man gevraagd: “Overtuig me waarom ik moslim zou moeten blijven.” En ik antwoordde dat het niet aan mij is om iemand ergens van te overtuigen. Als hij ervoor kiest om te blijven, is het in zijn voordeel en als hij ervoor kiest om te vertrekken, is het in […]

Islam is van nature uit gemakkelijk, laat het dan ook zo

  De Koran zegt: We hebben het Boek naar jullie neergezonden dat de waarheid over alle dingen openbaart en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor moslims.” (Koran, 16:89) Deze samenleving is vaak zo gefocust op het vinden van gecompliceerde oplossingen als de antwoorden al voor ons liggen. Vooral moslims hebben er een les […]

Waarom is de Nacht van de Qadr een verborgen nacht?

Veel mensen zouden zichzelf de vraag kunnen stellen waarom is laylatul Qadr verborgen? Stel je voor dat iemand zou weten dat het vanavond laylatul Qadr is en dat je dan gewoon deze nacht de rug zou toekeren wetende dat deze nacht beter is dan duizend maanden van aanbidding. Alsof iemand die nacht niet zou gebruiken […]

Menstruatie in Ramadan

Vandaag willen we iets bespreken waar sommige vrouwen mee worstelen. ze vinden het moeilijk om niet te vasten tijdens de ramadan. Ze voelen zich schuldig en zeggen “waarom zou ik niet vasten tijdens de ramadan”. Ze voelen zich verder verwijderd van Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]D[/Islamic] terwijl je net dichter tot Allah tracht te komen. […]

Ramadan is de maand van dankbaarheid

Ramadan is gekend als de maand van het vasten. Ontegensprekelijk is dit zo, maar nog meer is het de maand van gebeden, een maand van dankbaarheid. Laten we kijken waarom dit zo is. Wat is het eerste dat moslims doen wanneer ze de nieuwe maan van Ramadan zien? Ze beginnen de maand niet met vasten, […]

Maakt braken het vasten ongeldig?

Vraag: Indien ik vast en moet braken, maakt dit mijn vasten ongeldig? Antwoord: Het vasten van een persoon die wordt getroffen door onvrijwillig braken is geldig en hij is niet verplicht het in te halen. Hij moet oppassen dat hij niet opzettelijk iets ervan inslikt, hoewel het geen kwaad kan. Degene die opzettelijk en vrijwillig […]

Gebruik van vochtinbrengende crèmes en zalven tijdens het vasten

Vraag: Wat is de uitspraak over het gebruik van vochtinbrengende crèmes, zalven en haar verzorgende oliën die worden opgenomen door de huid en hoofdhuid? Antwoord: Hanafi en Shafi’i-geleerden, evenals Al-Dardir van onder de Maliki´s, hebben beweerd dat oliën en crèmes die op het hoofd en de buik worden gewreven, het vasten niet ongeldig maken, zelfs […]

Tanden poetsen en vasten

Vraag: Is het toegestaan om tanden te poetsen tijdens het vasten? Antwoord: Het is toegestaan om tijdens het vasten de siwaak of een tandenborstel te gebruiken. Het is niet aangeraden om tandpasta te gebruiken [mfn]Niet aangeraden betekent geenszins verboden[/mfn] met de tandenborstel vanwege de kans dat iemand de tandpasta inslikt en het vasten verbreekt. Als […]

Oogdruppels en vasten

Vraag: Kan men tijdens het vasten oogdruppels gebruiken voor medische redenen of indien men lenzen draagt of breekt dit het vasten? Antwoord: Geleerden verschillen van mening over het gebruik van oogdruppels tijdens het vasten. De dominante mening van de Hanafi’s en de schijnbare positie van de Shafi’is is dat oogdruppels het vasten niet beïnvloeden. Ze […]

Hoe het vasten te verbreken volgens de sunnah?

Het volgende is overgenomen uit een artikel van Dr. Jibriel Fu’ad Haddad. Het vasten wordt bij zonsondergang verbroken en wordt in het Arabisch الإفطار (de iftaar) genoemd . Het is een tijd van geluk en verkwikking na het ervaren van honger en dorst. Het wordt meestal verbroken met dadels en in veel culturen een lichte […]

Fout begrepen of gebruikte ajaat (1)

Roept de koran op om christenen te doden? Veel islamofoben gebruiken dit vers om te beweren dat het zo is: “dood ze waar je ze ook vindt.” (Koran 2: 191). Is deze passage in de Koran een aansporing voor moslims om christenen te doden? Nee, dat is niet zo. Waarom? Omdat het uit zijn verband […]

Opwarming van de aarde en verspilling

Vraag: De opwarming van de aarde is zo verontrustend … we verbruiken met zijn allen heel veel energie in het dagelijks leven, zoals het licht aanzetten, bij het auto rijden, elektriciteit gebruik van vele toestellen, enz. Wat zegt de sharia over het dagelijks energieverbruik? Antwoord: De opwarming van de aarde vormt inderdaad een ernstige bedreiging […]

Ramadan en gezondheidsproblemen

Als de Ramadan begint, hangt er opwinding in de lucht. Er is een spirituele energie die voortkomt uit het vasten, de gemeenschap komt samen en bidt samen [mfn]Bij uitzondering, respecteer de Corona maatregelen aub.[/mfn] in tegenstelling tot elke andere tijd in het jaar, en er is een hernieuwde verbinding met de Koran. Maar sommigen van […]

Bega ik een zonde door anderen niet te vergeven?

Vraag: Is het zondig om anderen niet te vergeven? Antwoord: Allah, de Allerhoogste zegt: “We hebben de hemelen en de aarde en alles daartussenin niet geschapen, behalve met een doel. En het Uur zal zeker komen, dus vergeef (en wees) genadig. ” [mfn][Koran, 15:85][/mfn] De profeet Muhammed [Islamic phrases=”Alaihis Salam’”]S[/Islamic] zei: Allah zal niet genadig […]

Is het aanbevolen om extra aanbidding te doen in de nacht van 15 Sja´baan?

Vraag: Is het een sunna of bid´a[mfn]een religieuze toevoeging / geloofsgerelateerd[/mfn]  om te aanbidden in de nacht van de 15e van Sja`baan? Antwoord : In de naam van Allah, de meest genadige, de meest barmhartige De meerderheid van de soennitische geleerden beschouwt de 15e van Sja’baan als een gezegende dag en nacht. Het wordt aanbevolen om […]

Koran lezen in Arabisch zonder begrip?

“Is het beter om de Koran in het Arabisch te lezen, zelfs als u het niet begrijpt, of in een vertaling waar u het wel begrijpt?” Dit is afhankelijk van uw intentie. Maar een moslim moet zich met beide bezighouden. Het lezen van de Koran in het Arabisch is deelnemen aan de barakah, de zegeningen […]

Mijn belofte

  Hier zijn een paar eenvoudige regels die ik mezelf steeds heb voorgehouden in mijn leven als moslim. Het allerbelangrijkste is om steeds je gezond verstand te behouden in een ummah die redelijk in chaos verkeert. Het zou vooral nuttig zijn voor nieuwe bekeerlingen tot de islam. Bekeren tot de islam betekent dat je een […]

Is islamitische kennis alleen voldoende voor de huidige geleerden?

Als een moslimgeleerde is afgestudeerd aan een religieuze instelling, zelfs aan Al-Azhar, maar geen wiskunde, wetenschap of een van de “seculiere” onderwerpen kent, moeten we dan zo iemand volgen? Wat voor nut heeft een geleerde die kan citeren uit de koran en ahadieth, maar zich niet bewust is van ontwikkelingen in de wetenschap, in de […]

Wees als een leeuw

  Vele moslims vergeten steeds dat we verondersteld worden streng te zijn voor onszelf en mild met anderen en dat dat de toepassing van de wet met wijsheid en godsbewustzijn gebeurde, dat we alleen met wijsheid en zachtheid uitnodigen tot de waarheid en geen oordelen vellen over anderen. Het is moeilijk om je tot de […]

Naam en faam

  Mensen willen verheerlijking, geen kennis   Veel moslims tonen ongepast veel respect voor bepaalde figuren die ze onder de mensen van kennis rekenen. Simpelweg omdat ze de titel “imam”, “ustaadh”, “shaykh” of iets dergelijks hebben. Simpelweg omdat ze veel links hebben bij Shaykh Google, omdat ze uit een bepaalde regio of land komen, omdat […]

De Ultieme Redding

  Soms nemen mensen een pauze in de islam, ze hebben genoeg van de georganiseerde religie door anderen en soms verlaten ze het geloof. Sommige moslims beschouwen zelfs al een vleugje afvalligheid als een persoonlijke belediging en proberen mensen te redden of hen de schuld te geven. Zelfs als dit moest gebeuren mogen we niet […]

Liefste Bobo

Ter ere en nagedachtenis van Rene´, deze mijmeringen …   Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]Z[/Islamic] zegt in de Koran: O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.   Vanaf deze aajah krijgen we een verandering naar degenen waar de boodschap aan gericht is, namelijk de […]

Nabie & Rasoel

  Waarschijnlijk heb je beide wel al eens gehoord en vooral als het over de profeet Muhammad [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic]gaat. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Is er een verschil? Waarom de ene keer ´nabie´ en de andere keer ´rasoel´?    Een profeet wordt nabie genoemd en is iemand die openbaring ontving […]

Wat is het verschil tussen een belofte doen en een gelofte of eed afleggen? Een eed is wanneer je zegt: ‘Bij Allah …’. Een gelofte is wanneer je iets zegt dat sunnah is, dat is nu verplicht voor jou ‘ter wille van Allah’, of ‘vanwege Allah’. Als er geen sprake is van Allah of in […]

Soerah 9 / aajah 111 een diepere analyse

  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat […]

Bordspellen, dobbelsteen, … Een gebalanceerde benadering

Er zijn nog steeds veel misverstanden of het al dan niet toegestaan of verboden is vanuit islamitisch standpunt. Persoonlijk moet ik zeggen dat dit eigenlijk weer een van die vragen zijn die we helaas met ons eigen gezond verstand zouden moeten kunnen beantwoorden. Blijkbaar is de basis van deze religie nog steeds niet gekend bij […]

‘Wat wordt er gezegd over de Amal (uitoefening-daden) en instemming van de mensen van Madīna’

En vanuit zijn (Maalik) madhab (visie) de overeengekomen amal (praktijk) die via tawqief [mfn]specifiek gedefinieerd vanuit openbaring[/mfn] van de Boodschapper [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic] komt, als de algemene norm (ghaalib) van hem [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic] is tawqief. Simpel uitgelegd kunnen we zeggen dat er teksten zijn, de overleveringen die daden beschrijven van […]

Nieuwe moslims

Veel moslims lijken wel geobsedeerd om een nieuwe moslim te begeleiden. Het voelt aan alsof ze voor zichzelf een trofee hebben binnengehaald. De meeste missen echter inlevingsvermogen en ervaring om deze nieuwe moslims op een correcte manier te begeleiden. Ze denken dat de islam is wat ze thuis hebben geleerd. Ze begrijpen de typische problemen […]

Het offer

  Volgens de Hanafi-school moet elke volwassen, verstandige moslim die de nisaab bezit (de som van de rijkdom waarop zakaah verplicht wordt), een offer brengen, namelijk een schaap of geit, of een deel van de zeven delen van een koe of kameel. Terwijl volgens de Maaliki- en Hanbali-scholen de verantwoordelijke voor het huishouden het offer […]

Praktijken gerelateerd aan de laatste dagen van Dhul Hijjah

Het wordt aanbevolen om speciale aandacht te schenken aan de dag van ‘Ied al-Fitr en de tien dagen van Dhul-Hijjah door Allah te gedenken en Hem te verheerlijken. Abdullah Ibn Abbaas meldt dat de profeet, vrede zij met hem, zei: “Er zijn geen goede daden die verricht worden op andere dagen die superieur zijn aan […]

Verschil nafs en roeh

Het volgende is overgenomen uit Djawaahir ar-Rasaa’il door Shaykh Ibrahim ibn Muhammad Niyas al-Kawlakhi.Wat betreft het verschil tussen de nafs en de roeh, hebben veel geleerden uitgebreid commentaar op het onderwerp gegeven, maar de meeste van hun woorden waren niet overtuigend of niet overtuigend met betrekking tot het verschil tussen de twee, en vaak merken […]