Allah, een kennismaking: Deel 2 / Eigenschappen en Namen

Eigenschappen & Namen van Allah

Na het geloof in Allah dient men Zijn voornaamste Eigenschappen en Namen te kennen.

Algemeen behoort absolute perfectie en goedheid tot Hem. Hij heeft geen gebreken, noch maakt Hij fouten.

Wat de muslim dient te weten en te geloven:

 • Allah is Eén, Hij heeft geen partner of zoon
 • Hij verwekt niet, noch is hij verwekt
 • Hij is eeuwig en heeft geen begin, noch einde
 • Niets is gelijk aan Hem
 • Hij is de Almachtige en de Alwijze
 • Hij heerst over de hemelen en de aarde
 • Hij doet leven en Hij doet sterven
 • Hij is Almachtig over alle zaken
 • Hij is de Eerste en de Laatste
 • Hij is Alwetend over alle zaken
 • Hij schiep de hemelen en de aarde in  dagen (perioden)
 • Hij weet wat in de aarde inkomt en wat er uitgaat
 • Hij zetelt zich op Zijn Troon boven de hemelen
 • Hij is met de mens, waar deze zich bevindt
 • Hij is de Alziende
 • Er is géén god naast Hem
 • Hij kent het onwaarneembare
 • Hij is de Meest Barmhartige
 • Hij is de schenker van veiligheid
 • Hij is de Beschermer en de onweerstaanbare Onderwerper
 • Hij is de meest Genereuze
 • Alles op aarde en in de hemelen prijst Hem
 • Hij is de meest Vergevensgezinde
 • Hij is behoefte loos

Dit is slechts een korte samenvatting. Op vele plaatsen in de Koran wordt Allah beschreven. Zijn Namen, Eigenschappen en gunsten worden talloos opgesomd in Zijn Boek. Deze gunsten zou de mens trouwens nooit allemaal kunnen tellen …

En Hij schonk jullie van alles wat jullie Hem vroegen. En als jullie al de gunsten van Allah zouden willen opsommen, dan zouden jullie daar zeker niet toe in staat zijn. Voorwaar, de mensen zeker onrechtvaardig, ondankbaar. [note]14:34[/note]

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.