AL QAHHAAR

In deze tijden van beproeving middels het Corona virus is het belangrijk voor de gelovige om een aantal zaken te verduidelijken. We zullen dit tijdens deze periode trachten te doen door middel van een aantal artikelen. Moge het met de wil van Allah een steun zijn in deze moeilijke tijd. 

 

Vandaag staan we even in het kort stil bij één van de Mooie Namen van Allah. Meer dan ooit is het belangrijk om deze te kennen, zo krijgen we immers een beter begrip over de wereld waarin wij leven en kunnen we Zijn Namen en aldus Zijn Eigenschappen beter herkennen in bepaalde situaties. Zo ook in het geval van deze Corona crisis. Men hoort wel eens de vraag waarom dat Allah dit laat gebeuren? De precieze reden is uiteraard door geen enkele persoon geweten, hoe geleerd deze ook mag zijn. Wat we echter wel kunnen weten zijn zaken die vastliggen, die doorheen de geschiedenis middels de Koran en het leven van onze profeet H als voorbeeld kan dienen. 

Beproevingen? Keer terug tot Allah!

Een eerste belangrijke reden en een grote barmhartigheid is dat Allah ons test en door middel van deze test als het ware onze aandacht roept! In dit tijdperk van afleiding zijn focus en opmerkzaamheid als bedreigde diersoorten. Als dit 20 jaar geleden was gebeurd, zouden we gedwongen worden om na te denken of op zijn minst momenten van reflectie te hebben, onze Instagram, Twitter en Whats-app piepen als nooit tevoren. We worden wakker met berichten en vallen ermee in slaap, en de quarantaine heeft ons meer van hen afhankelijk gemaakt omdat we ze gebruiken om te communiceren met mensen die we anders in het echte leven zouden zien. 

Toen de Metgezellen van de Profeet ﷺ iets beleefden dat buitengewoon leek, wendden ze zich tot Allah a. Alles werd beschouwd als een teken en gelegenheid om na te denken over de macht van Allah en over onszelf. Het is geen toeval dat we tijdens een zonsverduistering een specifiek gebed hebben, smeekbeden om getuige te zijn van de nieuwe maan en gebeden voor als we ziek zijn (en nog veel meer). Misschien is deze periode van sociale afstand en isolatie wel zo dat we tijden van eenzaamheid kunnen vinden om bij Allah E te zijn. Als we ons gestrest en overweldigd voelen, is dit het moment om de telefoon weg te leggen en tot Allah Z te bidden, Hem onze stress te uiten en Zijn hulp te vragen. 

القهّار / AL QAHHAAR

Laten we nu even stilstaan bij één van de Mooie Namen van Allah D waardoor we al vele antwoorden vinden op de vragen die we zouden kunnen hebben over deze crisis. 

  • Allah’s naam al-Qahhaar komt van de Arabische wortel qaaf-ha-ra (ق-ه-ر).
  • Het betekent ‘domineren over’ of ‘onderwerpen van bovenaf’.

Allah a zegt in de Koran in Soerah al-An`aam: 

En Hij is de Meest Machtige boven Zijn dienaren en Hij is de Alwijze, de Alwetende. 

 

Wat is nu zo opvallend aan deze aajah en de link naar deze beproeving? We kunnen denken, waarom laat Allah dit gebeuren, waarom deze slachtoffers, waarom lijden, waarom dit virus, waarom dit, waarom dat, … Op deze manier zou men nog lang kunnen doorgaan. Laten we eerst eens kijken naar de algemene betekenissen van deze Naam.

  • te overwinnen, overwinnen
  • te overmeesteren, meester
  • overheersen, zegevieren
  • te onderwerpen, onderwerpen
  • dwingen tegen iemands wensen in

Zonder goed inzicht of kennis zou men zelfs kunnen denken dat dit wrede eigenschappen zijn en daarom vertelt Allah a ons dat deze Eigenschap bezit is van Degene die ook de Meest Wijze is en Degene die het beste kennis heeft van alles. Begrijp je nu de aajah, waarom achter de Naam Qahhaar, ook de vermelding komt dat Hij de Alwijze en Alwetende is? 

Deze verwijzing is dus ook een voordeel voor degenen die twijfelen aan deze eigenschap en zich zouden kunnen afvragen “waarom heeft Allah de hedendaagse tirannen, van wie er velen zijn, niet overweldigd?” Allah Z herinnert ons eraan dat er Ultieme wijsheid is in wie Hij ervoor kiest om zich op welk moment dan ook te onderwerpen. Dit is waar ons begrip van de holistische aard van Allah’s Namen zou moeten komen. We weten dat Allah b Verdraagzaam en Geduldig is, en Hij geeft mensen – zelfs tirannen – de kans om terug te keren. Een van de voorname redenen van deze crisis is dus de roep om (meer) terug te keren tot Allah en dus net niet het tegenovergestelde! 

Bovendien hebben we overduidelijk de voorbeelden gezien van leiders die zich tiranniek gedragen, die het virus hebben weggelachen in het begin en die vervolgens met de realiteit werden geconfronteerd en nu waarschijnlijk in hun binnenste het meest angstig zijn. We hebben voorbeelden in eigen land als internationaal. Het zijn politieke leiders die zich meestal hooghartig gedragen, het zijn als het ware de Fir’awns van deze tijd. 

Zo zien we in de Koran dat Allah Mozes en Haroen O naar de Farao stuurt, de onderdrukker, de tiran bij uitstek!  We zien in eerste instantie dat Allah hen zelfs vraagt om zachtjes met hem te praten. Farao wijst ze af. Vervolgens toont Mozes S hem het bewijs van zijn profeetschap. Farao verwerpt hem opnieuw en dringt erop aan de kinderen van Israël tot slaaf te maken. Uiteindelijk zal Allah F hem overmeesteren door hem te verdrinken en dit dan nog door iemand te gebruiken van de mensen die de Farao onderdrukte, die opgroeide in zijn eigen huis. Dit is de weg van al-Qahhaar, die Zijn macht manifesteert door tirannen te onderwerpen. Is dit dan een zekerheid dat zij luisteren, dat ze het begrijpen? Nee natuurlijk niet, maar kijk weer naar het verhaal van Mozes en de Farao en we zien dat het een proces is dat zich afspeelt. 

Dus in de plaats van ons nu af te vragen waarom dit gebeurt, waarom al dit leed er is, keer terug tot Allah, want je weet dat Hij de Overheerser is! Dus als het voor Hem geen moeite is om de grootste tirannen te overwinnen, dan ben je bij Hem op het juiste adres om jouw angsten en een eventuele ziekte te overwinnen! 

 

Moge Allah jullie allen beschermen, leiden, kennis en wijsheid geven die van nut is, onze kinderen de weg wijzen, de zieken genezen en de gezonde gezond houden en ons allen de kracht geven om ons net nog meer tot Hem te richten! 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *