8: De verschillende namen van de profeet Muhammad [saw]

Wanneer de toekomstige profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) geboren werd nam zijn grootvader hem meteen mee naar de Kaabah. Hij prijsde Allah voor zijn kleinzoon en gaf hem de naam Muhammad. Deze naam was toen nog niet echt gekend onder de Arabieren. Toen zij ´Abdul Muttalib vroegen naar de reden van deze naam zei hij:

Ik wilde dat Allah hem zou prijzen in de hemelen en dat de mensen hem zouden prijzen op aarde.

Naast deze namen bezit de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) nog andere namen. We vernoemen degene die in een authentieke overlevering worden genoemd: [note] Sahih Bukhaarie & Sahih Muslim [/note]

  1. Muhammad
  2. Ahmad
  3. Al Maahie (degene die kufr uitwist)
  4. Al Haasjir (Degene die verzamelt. De mensen op de Dag des Oordeels, Hij zal hen voorgaan.)
  5. Al ´Aaqib (De afsluiter, na wie er geen profeet meer komt)

EEN KORTE UITLEG VAN DE 3 MEEST GEBRUIKTE NAMEN:

  • MUHAMMAD:

´De geprezene´, of terwijl degene die oneindig geprezen wordt. Hij had immers de meest nobele eigenschappen en aldus het beste karakter. Opvallend is dus dat Allah zijn naam alle eer heeft aangedaan. Er is immers geen enkele persoon ter wereld en in de geschiedenis die geprezen werd en wordt als Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him). Hij wordt dag en nacht geprezen!

  • AHMAD:

Deze naam heeft taalkundig zijn oorsprong bij de naam Muhammad. We merken immers het gebruik op van dezelfde letters, namelijk د ـ م ـ ح waarvan de basisbetekenis, prijzen is. De naam Ahmad is in de actie net het tegenovergestelde van Muhammad. Muhammad is degene die geprezen wordt en Ahmad is degene die prijst. In dit geval is de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) Ahmad omdat er niemand is die Allah meer geprezen heeft dan hij. Dit zijn de twee bekendste namen van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him).

  • AL MAAHIE:

Is degene die uitwist. Hij wist en aldus verwijdert hij kufr uit de wereld. Geen enkele profeet heeft de gunst gekregen om kufr volledig uit de wereld te bannen. Deze missie is nog steeds bezig. De ummah van de profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) is er nog steeds en het is ook onze missie. De uiteindelijke en totale overwinning van Islam is echter een vaststaand feit dat is aangekondigd en zal komen onder het leiderschap van Iesaa [as]

 

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *