6: Zijn naam

Imam Ahmad vermeld dat de mensen verschillende dingen over hem zeiden. Zo zeiden ze dat Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) als een groene boom is die groeit in de woestijn. Ze wilden duidelijk maken dat hij een uniek persoon was in hun clan. Ibn Abbaas raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) zei hierover dat een aantal van deze uitspraken aan het oor kwam van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) en dat hij naar de mensen ging en hen toesprak:

¨Wie ben ik?¨ Ze zeiden: ¨Jij bent de Boodschapper van Allah.¨ Hij ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) zei toen:

Ik ben Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Allah bepaalde de schepping en liet mij tot de beste der schepselen behoren. Hij verdeelde hen allen in twee groepen en plaatste mij in de betere van hen. Hij liet de stammen ontstaan en plaatste mij in de beste van hen en Hij verdeelde deze weer in stammen en plaatste mij in de beste. Ik ben de beste van onder jullie, in stam als in geest.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *