Wat is het verschil tussen een belofte doen en een gelofte of eed afleggen?

Een eed is wanneer je zegt: ‘Bij Allah …’. Een gelofte is wanneer je iets zegt dat sunnah is, dat is nu verplicht voor jou ‘ter wille van Allah’, of ‘vanwege Allah’.

Als er geen sprake is van Allah of in een van zijn namen, kan het normaal gesproken geen eed of gelofte worden.

In een belofte zegt men zichzelf of iemand anders die belooft iets te doen. Er is geen boete of iets anders voor het breken van een belofte.

Dat gezegd hebbende, moet men zich aan zijn woord houden, als een erezaak en uit angst dat men er op de Dag des Oordeels naar zal worden gevraagd.

‘En wees trouw aan elke belofte, want voorwaar, u zult ter verantwoording worden geroepen voor elke belofte die u heeft gedaan’ (Koran 17:34).

 

Wat als ik een belofte breek?

Zoals we zonet zeiden, beloften worden niet beschouwd als eden waarvoor boetedoening vereist is als ze niet worden nageleefd. Als u uw belofte niet kon nakomen, moet u zich bezinnen omdat u tekortschiet, en kan men wat liefdadigheid geven als een vorm van wroeging. U hoeft niets anders te doen of te betalen.

Het verbreken van een belofte met intentie:

Het is ten strengste verboden [mfn]haraam[/mfn] om een belofte te doen die men niet wil nakomen [mfn]uit al-Durar al-Mubaahah van Al Nahlawi[/mfn]. Als iemand zegt dat ze iets zullen doen en die belofte dan niet nakomen, is dit een soort van liegen. Men moet daarom de vergeving van Allah zoeken door berouw te hebben en de persoon om vergeving vragen tegen wie de leugen is begaan. Het gewoonlijk overtreden van iemands belofte is een teken van hypocrisie genoemd door de profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic].

De profeet zei:

“De tekenen van de hypocriet zijn drie, zelfs als hij vast en bidt en beweert een moslim te zijn: wanneer hij spreekt, liegt hij, wanneer hij belooft, breekt hij (de belofte), en wanneer hem iets toevertrouwd is, verraadt hij (dat vertrouwen). ). ” [mfn]sahih Muslim[/mfn]

Het onopzettelijk verbreken van vertrouwen:

Als iemand onbedoeld een belofte overtreedt, moet hij de vergeving van Allah vragen en zijn excuses aanbieden aan de betrokken persoon. Dit komt doordat een dergelijke handeling niet van de gelovige is. Dit wordt niet inherent als zondig beschouwd, tenzij het te wijten was aan directe nalatigheid vanuit de kant die de belofte deed. Als gelovigen dienen we onszelf echter in onze sociale omgang aan een hoge standaard van goed karakter te houden.

Een praktische manier om niet in het breken van beloften te vervallen, is door de belofte aan de wil van Allah te koppelen. Dat is door te zeggen ‘In Shaa Allah.’ 

Volgens de profetische hadith is een van de tekenen van een huichelaar dat “wanneer hij een belofte doet, hij die verbreekt”. [mfn]Sahih Muslim[/mfn] Imam Khaliel Nahlawi legt uit wat met deze hadith bedoeld wordt, is dat het onwettig is voor iemand om een belofte te doen terwijl hij van plan is deze te breken, aangezien een dergelijke intentie als hypocrisie wordt beschouwd.

Als iemand van plan is het na te komen, is het doen van een belofte uiteraard toegestaan. Men moet zijn uiterste best doen om een belofte na te komen, want dat is een sunnah.  En als iemand anders van de belofte afhing om een financiële toezegging of een belangrijke onderneming te doen, dan zou het religieus bindend zijn om deze na te komen, zoals hedendaagse geleerden verduidelijken. De bovenstaande criteria zouden ook van toepassing zijn bij het doen van een interne belofte aan Allah [Islamic phrases=”Subhanahu wa Ta’ala”]E[/Islamic] zonder mondeling een gelofte of eed af te leggen, aangezien het verbreken van de laatste, boetedoening zou vereisen [mfn]afhankelijk van de gelofte / eed[/mfn]

De boetedoening:

Een eed die boete vereist, is wanneer iemand zweert, bij een naam of attribuut van Allah de allerhoogste, om iets in de toekomst wel of niet te doen. Voorbeelden van eden die in de naam van Allah zijn gezworen en waarvoor een boetedoening nodig is, zijn: ‘Wallaahi, ik zal dit en dat wel / niet doen’ of ‘Billaahi, ik zal dit en dat wel / niet doen’ of ‘Tallaahi, ik zal het doen, Ik zal dit en dat niet doen. 

Welke boete?

Een boete is verschuldigd wanneer een eed wordt verbroken. De boetedoening herhaalt zich niet elke keer dat de gebeurtenis plaatsvindt nadat de eerste eed is afgelegd. Als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Bij Allah / Billaahi, ik zal het huis van die en die niet binnengaan’ en dan dat huis toch binnen gaat, dan is een boete verschuldigd. Als ze het huis opnieuw betreden nadat de eed al is geschonden, is geen verdere boete verschuldigd.

Als ze echter, na het breken van de eerste eed, een nieuwe eed afleggen om het huis niet binnen te gaan en het vervolgens binnengaan, is een nieuwe boete verschuldigd.

Als compensatie kan men kiezen uit het volgende (ze zijn niet verplicht om te doen in volgorde van beschikbaarheid):

1. 10 arme mensen een mudd geven van het belangrijkste basisvoedsel van het gebied waarin ze zich bevinden. Een mudd is een droge maat die bestaat uit een middelgroot handvol van ongeveer 0,51 liter. Elke persoon krijgt een mudd.

2. 10 kledingstukken geven aan 10 arme mensen. De kleding moet bruikbaar zijn, maar niet per definitie nieuw, maar het is wel beter uiteraard. Ze hoeven ook niet de juiste maat of het juiste type kleding te hebben voor de daadwerkelijke ontvanger, dus een man kan dameskleding krijgen en vice versa, en volwassenen kunnen een kinderkledingstuk krijgen.

3. Als geen van bovenstaande mogelijk is, moet men 3 dagen vasten. Het is niet verplicht om ze achter elkaar te vasten. 

[mfn]uit Mughni al Muhtaj, al Yaqout al Naafis[/mfn]

Als extra geef ik nog mee dat het duidelijk is dat we beter twee keer nadenken vanaf nu als we nog eens een belofte doen. Beloof minder, zeker als je twijfelt dat je de belofte niet kan houden. Wees eerlijk met jezelf en tegenover de anderen. Zelfkennis is het begin der wijsheid! Een handige tip kan zijn dat je jezelf een belofte doet op voorhand. Je belooft in bijzijn van de andere dat als je jouw belofte niet nakomt dat je bijvoorbeeld 20 Euro aan liefdadigheid zal schenken. Op deze manier zal men sneller nadenken voor men een belofte doet. Let op! Een geldige reden, overmacht meestal, is niet gelijk aan het verbreken van de belofte. 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.