Nasiha, een valkuil voor vele moslims

De profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) zei: ‘’Het geloof is nasiha (oprecht advies), de metgezellen zeiden:  ‘voor wie o boodschapper van Allah?’ Hij zei: voor Allah, zijn boek, zijn profeet, en de leiders van moslims, en het (algemene) moslimvolk .’’  1De hadith is overgeleverd door Muslim op gezag van Tamiem Adariy

De uitleg van het woord nasiha dat in deze hadith is gebruikt door de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), is het respecteren van de rechten van degene die geadviseerd wordt, en deze rechten kunnen woorden, handelingen en dingen zijn naar waar het hart neigt. De geleerden zeggen dat het woord  ‘nasiha’ draait om het hebben van een zuivere intentie. Laten we eerlijk zijn, als ik dan het soort advies afloop dat ik ooit zelf kreeg en dat ik heb horen geven aan andere moslims, dan lijkt deze sunnah van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) ver zoek. 

Het is namelijk een zeer dunne lijn tussen iemand oprecht adviseren en iemand bekritiseren. Al te gemakkelijk trekt men de kaart van “nasiha” om zijn kritiek te verbloemen. “Kijk eens hoe ik oprecht bezorgd ben om deze of die personen …” Feit is meestal dat alle regels van het geven van oprecht advies zoals het door de profeet e gebeurde niet gerespecteerd worden.

Al te vaak is het een afrekening uit onvrede, jaloezie en andere ergerlijke eigenschappen. Zeker als men de belangrijkste regel niet toepast, dat als men oprecht wilt adviseren dat men dit persoonlijk en in privé doet zonder de eer van de geadviseerde aan te tasten! Hoe ergerlijk is het dan wel niet dat men zogenaamd oprecht advies wilt geven en men tegelijk degene die men adviseert publiekelijk vernedert door dit alles breed uit te smeren via social media! 

De profeten & boodschappers

De profeten & boodschappers van Allah waren niet anders dan ‘naasihien’2 Meervoud, personen die nasiha geven. Het was een bevel van Allah om een ‘naasih’3 enkelvoud, één persoon die nasiha geeft[/] te zijn en aldus behoorde het tot de karakteristieken van de profeten. De gelovige moslim adviseert met wat beter is. Net zoals de profeten deden, met het Boek van Allah en naar het voorbeeld van de profeten. Voor ons specifieker, het voorbeeld van Muhammad e

Dus het eerste en beste waarmee men oprecht adviseert is het Boek van Allah a ! Hoevelen gaan er hier al niet de mist in? Ben jij immers genoeg gekwalificeerd om te adviseren met de Koran? Of is het Sheikh Google die jou inspireerde? Of erger nog, is het niet het pad van de duivel dat je volgt? Want negeer je het feit dat hij erop uit is om jou zogenaamde oprechtheid in te fluisteren en dat het in werkelijkheid het tegenovergestelde wordt? Doe een simpele test, indien je jouw advies breed uitgesmeerd terug vindt op publieke fora, dan is de kans 99,9 % dat de duivel andermaal zijn slag heeft thuisgehaald! Denk je echt dat je één hadith gaat vinden waaruit blijkt dat onze profeet e nasiha had gegeven en dat daarna iedereen in Mekka of half Medina het wist? 

Als je iemand nasiha geeft en je voelt je beledigd wanneer hij of zij je advies niet opvolgt, dan kan dat een teken zijn dat je in werkelijkheid geen nasiha gaf. Als je iemand nasiha geeft en hij of zij je advies niet opvolgt en je voelt je beledigd en reageert door je af te sluiten van die persoon of je besluit hem of haar niet meer te helpen, dan is dat een ander teken dat je in werkelijkheid geen nasiha gaf. Laat staan de ergste reactie, dat je hen gaat bekritiseren en hen laster aandoet. Dit heeft totaal niets te maken met oprecht advies! Sommige mensen geven advies omdat ze zelfingenomen zijn en zichzelf graag horen praten en zichzelf als wijs beschouwen. De enige goede reden voor het geven van advies is net omdat je deze persoon succes toewenst! Evenzo, als u nasiha ontvangt en u zich beledigd voelt omdat je denkt dat degene die adviseert niet in een positie is om u advies te geven, dan kan dat een teken zijn dat u lijdt aan kibr 3 arrogantie
. Als u nasiha geeft en ontvangt, weet dan dit een zware test is voor het ego! Moge Allah ons beschermen.

Besluit:

Het woord “nasiha” is afgeleid van de wortel “nasaha” die verschillende betekenissen heeft:

 1. oprecht advies geven
 2. oprecht zijn in de intentie
 3. iets kwijt zijn
Aan wie?

Imam an-Nawawi p noemt de volgende:

Nasiha aan Allah D betekent:

 • Geloven in Hem en geen partners met Hem associëren
 • Geloven in alle Namen en attributen van Allah D, en geen enkele vorm van goddeloze spraak uiten tegen Zijn Namen
 • Hem gehoorzamen en wegblijven van wat Hem niet bevalt
 • Houden van Zijn loyale dienaren en in je hart afkeuren van degenen die bewust ongehoorzaam zijn aan Hem
 • Streven naar zijn zaak
 • Hem bedanken voor al zijn gaven en anderen oproepen tot Zijn Pad

Nasiha aan het Boek van Allah D is:

 • Om te geloven dat het het Woord van Allah a een openbaring van Hem die niet lijkt op de spraak van een van Zijn schepselen
 • Verheerlijk het en reciteer het zoals het is en moet gereciteerd worden Over de betekenissen nadenken
 • Volg zijn begeleiding in elk aspect van het leven
 • Anderen aansporen om het te volgen.
Nasiha voor de Boodschapper van Allah H is:
 • Om alles te geloven waarmee hij werd gezonden
 • Al het zijne gehoorzamen
 • Geef hem zijn gepaste respect
 • Heb degenen lief die hem liefhebben en verdedig hem op gepaste wijze aan die hem ongehoorzaam zijn
 • Verkondig zijn da’wah
 • Lees met contemplatie zijn Sunnah en Sierah en volg zijn tradities
Nasiha voor de leiders van moslims:
 • Helpt hen en gehoorzaamt hen in wat ze maar willen indien het Allah D behaagt en geeft hen oprecht advies wanneer ze handelen op een manier die in tegenspraak is met de sjari’a. 4 weet dus wat sjari’a is! Vergis je niet met fiqh!  
Nasiha voor gewone moslims omvat:
 • Hen begeleiden naar wat goed is voor hen in dit leven en in het Hiernamaals
 • Hen beschermen tegen schade
 • Hen opdragen goed te doen en hen verbieden verkeerd te doen
Etiquette in het geven van advies: 

1. Bescheidenheid:

 • Een oprechte moslim mag nooit een didactische houding tonen bij het adviseren van anderen.
  Wil je leraar spelen, wordt leraar als beroep.
 • Zit de mensen niet constant achter de hielen! Het zal hen doen afkeren van u!
 • Volg verder een indirecte manier om uw advies waar mogelijk over te brengen.

Al Hassan en Al Hussein i , zagen eens een oude man Wudoe verkeerd maken. Ze benaderden hem en zei: “O oom! Mijn broer en ik, maken ruzie over de juiste manier om Wudoe te maken, zou je ons in de gaten willen houden en kijken wie het beter doet? “. Na het kijken zei de man:” Jullie doen het allebei goed, ik ben het die het verkeerd doet. “Met deze beleefdheid konden de twee jongens hun boodschap overbrengen aan een man die veel ouder is dan zij zonder zijn waardigheid te schaden.

2. In privé adviseren:
 • Alle vooraanstaande geleerden van islam zijn het erover eens dat geheimhouding een vereiste is om een advies te kunnen aanvaarden!

Abu Haatim Al Basti Vzei: “Het geven van advies is een verplichting voor iedereen, maar het moet worden gegeven in privé. Wie zijn broeder of zuster privé adviseert, doet hem een plezier; en die hem ooit in het openbaar adviseert doet hem pijn “.

Al Fudail V zei:” Een gelovige houdt geheimen, terwijl een ongelovige ze onthult en hen verwijten maakt in het openbaar “.

Sufjaan V werd gevraagd” Vind je iemand leuk die u komt informeren over uw gebreken? “. Hij antwoordde:” Als hij mij privé komt adviseren, ja, maar als hij me in het openbaar belasterd, nee “.

 • Om zijn advies door Allah b te laten accepteren, moet een adviseur oprecht zijn en alleen de beloning van Allah willen. Het geven van advies in het openbaar is in tegenspraak met oprechtheid omdat het aangeeft dat de adviseur probeert om alleen gezien te worden door anderen en zich wilt laten opmerken als beter, slimmer, vromer, … (d.w.z. Rijaa ‘)b 
3. Verificatie:
 • Voordat u een advies geeft, moet u er eerst voor zorgen dat het niet om een misverstand gaat
 • Wees er zeker van dat het een duidelijke overtreding is tegen de sjari’ah! Dus wees zeker van jouw bronnen!
 • Tekort aan kennis laat mensen snel foute conclusies trekken! Weet dat het niet mag gaan over fiqh kwesties aangezien er bij meer dan 90 % van alle fiqh kwesties meningsverschil is onder geleerden! 
4. Zachtheid:

De manieren volgen van de profeet Muhammed e en ons waarschuwen voor hardheid

Allah zegt: En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. 53:157 

En de profeet z zei: “Allah is zachtaardig en hij houdt van zachtheid in alles.

Hardheid en grofheid doen mensen het advies verwerpen en brengen een uitnodiger tot mislukking.
Vriendelijk zijn tegen mensen en weet dat als je de goede kant in de zielen van de mensen raakt, je zal veel goeds vinden die het oog niet op het eerste gezicht kan waarnemen.Het enige dat het nodig heeft, is enige genegenheid voor hun fouten, ware vriendschap voor hen, en een beetje ongestoorde zorg voor hun verdriet en zorgen, alleen dan zul je de goede kant ontdekken in hun ziel.

Onze leider, Muhammad e geeft ons het beste voorbeeld in vriendelijkheid. Het was door Muslim V verhaald dat Mu’awiya ibn Al Hakam i zei : 

“Terwijl ik het gebed deed achter de Profeet, niesde een man. Toen zei ik: “Moge Allah genade met u hebben”. Dan begonnen mensen naar me te staren, ik zei: ‘Wee mij, wat is er mis? Waarom kijken jullie zo naar mij? ‘Maar geen van hen antwoordde. In plaats daarvan begonnen ze met hun handen op hun te dijen te klappen. Ik begreep dat ze wilden dat ik stopte met praten, dus stopte ik. Nadat hij klaar was met het gebed, de profeet Muhammed, die de beste leraar is die ik ooit heb gezien, passeerde me onopvallend en zei stil zonder dat iemand het hoorde: ‘Tijdens Salah mag niemand iets uiten van gewone spraak, prijs alleen Allah, Verhef Hem en reciteer de koran “.

5. Vermijden van het zoeken naar fouten:
 • Sommige mensen, terwijl ze denken dat ze het goed doen, begaan grote ongerechtigheden door te zoeken naar de fouten en gebreken van anderen.
 • Wie zichzelf bezig houdt op zoek naar de gebreken van anderen, zal zeker worden onderworpen aan een straf van Allah b in dit leven door zijn tekortkomingen voor te leggen aan anderen.
 • Een echte gelovige moslim moet hopen dat anderen geen ongerechtigheden begaan, terwijl een jaloers persoon hoopt dat ze iets verkeerd doen en blij is als ze dat doen.
 • Weet, het advies van deze laatste kan en zal niet worden aanvaard door Allah D .
 • Een moslim moet nooit zoeken naar tekortkomingen of fouten, maar als hij ze ziet, dan geeft hij het juiste advies. 

En het is Allah E die we vragen om ons op het juiste pad te leiden …