Gerechtigheid

Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waarmee Allah jullie vermaant. Waarlijk, Allah is Alhorend, Alziend.

(4:58)

In deze aajah over rechtvaardigheid merken we op dat Allah De Almachtige heeft gezegd: “En wanneer jullie tussen de mensen oordelen” 

Allah zegt dus niet, tussen de moslims of tussen de gelovigen! De gegeven hint is dus dat alle mensen gelijk zijn voor Hem bij geschillen, zij kunnen moslims of niet-moslims zijn, vrienden of vijanden, of ze kunnen tot hetzelfde land, dezelfde kleur, dezelfde taal of hetzelfde land behoren.  Ze kunnen afkomstig zijn uit een ander land, verschillen in kleur en een andere taal spreken. Degenen die verantwoordelijk zijn gesteld om te oordelen tussen hen zijn verplicht om al deze connecties opzij te zetten en hun beslissing te laten leiden door wat dan ook het dictaat van de waarheid is! Het is de vaste plicht van degenen met gezag dat zij, wanneer een zaak tot hen komt, een oordeel geven dat gebaseerd is op billijkheid en rechtvaardigheid zonder enige discriminatie op basis van ras, land van herkomst, kleur, taal, zelfs religie en geloofsbelijdenis. 

Andermaal een prachtig voorbeeld van de ware Islam, moge Allah ons leiden. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *