Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw...
Pagina 1 van 2