Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw...
Page 1 of 2